Λεπτομέρειες πρόσκλησης υποβολής προσφορών

Τίτλος:
Σύμβαση-πλαίσιο για υπηρεσίες ταχυμεταφοράς για τον Frontex
Αναθέτουσα αρχή:
European Border and Coast Guard Agency (Frontex)
Ημερομηνία δημοσίευσης στο TED:
29/08/2018
Προθεσμία παραλαβής προσφορών:
28/09/2018
Κατάσταση:
Έχει κλείσει
Πληροφορίες
Frontex/OP/814/2018/JL/MS
Σύμβαση-πλαίσιο για υπηρεσίες ταχυμεταφοράς για τον Frontex
Το αντικείμενο του διαγωνισμού αυτού είναι η σύναψη της σύμβασης-πλαισίου για ανώτατη διάρκεια 4 ετών για την παροχήυπηρεσιών ταχυμεταφοράς για τον Frontex. Η σύμβαση-πλαίσιο θα διαιρεθεί σε 2 παρτίδες:Παρτίδα 1: Εσωτερικές υπηρεσίες ταχυμεταφοράς στην επικράτεια της Πολωνίας,Παρτίδα 2: Διεθνείς υπηρεσίες ταχυμεταφοράς εξαγωγών/εισαγωγών.
Υπηρεσίες
Ανοικτή διαδικασία
Έχει κλείσει
Επιλεγμένο
Σημεία αναφοράς
29/08/2018 00:00
28/09/2018 16:00
05/10/2018 11:00
Παρτίδες
Αριθμός παρτίδας Τίτλος Περιγραφή
Παρτίδα 1
Εσωτερικές υπηρεσίες ταχυμεταφοράς στην επικράτεια της Πολωνίας
Εσωτερικές υπηρεσίες ταχυμεταφοράς στην επικράτεια της Πολωνίας.
Παρτίδα 2
Διεθνείς υπηρεσίες ταχυμεταφοράς εξαγωγών/εισαγωγών
Διεθνείς υπηρεσίες ταχυμεταφοράς εξαγωγών/εισαγωγών.
Προκηρύξεις
Αναφορά Είδος προκήρυξης Ημερομηνία δημοσίευσης
2018/S 165-376086
Προκήρυξη διαγωνισμού
29/08/2018 00:00