Λεπτομέρειες πρόσκλησης υποβολής προσφορών

1. Les documents de marché traduits en anglais et en néerlandais ont été mis en ligne. Les traductions sont fournies à titre d'information, suite à la demande d’un opérateur économique. Veuillez noter que seule la version originale des documents en français fait foi. 2. Le 26/11/2018, des nouveaux bordereaux de prix corrigés ont été publiés, qui annulent et remplacent ceux qui ont été précédemment publiés. Ce sont ces bordereaux corrigés qui devront être utilisés lors de la soumission.
Τίτλος:
Πρόσκληση υποβολής προσφορών 06A050/2018/M024 - βιώσιμος καθαρισμός των κτιρίων ...
Αναθέτουσα αρχή:
European Parliament, DG Infrastructure and Logistics (INLO)
Ημερομηνία δημοσίευσης στο TED:
27/10/2018
Προθεσμία παραλαβής προσφορών:
11/12/2018
Κατάσταση:
Έχει κλείσει
Πληροφορίες
06A050/2018/M024
Πρόσκληση υποβολής προσφορών 06A050/2018/M024 - βιώσιμος καθαρισμός των κτιρίων στα οποία στεγάζεται το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο στις...
Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο προτίθεται να συνάψει μια βιώσιμη δημόσια σύμβαση, για την υπογραφή 3 συμβάσεων-πλαίσιο καθαρισμού «smart cleaning» των κτιρίων που χρησιμοποιεί ή πρόκειται να χρησιμοποιήσει το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο στις Βρυξέλλες, καθώς και των προσόψεων, των υαλοπινάκων, των πλαισίων και των διαχωριστικών υαλοπινάκων τους, με σεβασμό στο περιβάλλον και τις κοινωνικές συνθήκες των εργαζομένων.Η σύμβαση έχει συνολική διάρκεια 4 ετών.Ο διαγωνισμός διαιρείται σε 3 παρτίδες, οι οποίες έχουν ως εξής:— παρτίδα 1: καθαρισμός των χώρων καθώς και άλλες γενικές υπηρεσίες υγιεινής στα κτίρια ASP, PHS, ATR και RMD,— παρτίδα 2: καθαρισμός των χώρων καθώς και άλλες γενικές υπηρεσίες υγιεινής στα κτίρια TRI, JAN, BQL, WIB, WIM, MHE, WAY, ΜΟΥ 75, MTY 70, BMT, MON 63, MTS 30, SQM, WIE,— παρτίδα 3: καθαρισμός προσόψεων, υαλοπινάκων, πλαισίων, διαχωριστικών υαλοπινάκων και περιστρεφόμενων πορτών (για όλα τα κτίρια)Η αναθέτουσα αρχή μεριμνά ιδιαιτέρως για τις κοινωνικές και περιβαλλοντικές πτυχές στο πλαίσιο της παρούσας σύμβασης.
Υπηρεσίες
Ανοικτή διαδικασία
Έχει κλείσει
Επιλεγμένο
Σημεία αναφοράς
27/10/2018 00:00
21/11/2018 23:59
27/11/2018 00:00
11/12/2018 23:59
18/12/2018 10:00
Παρτίδες
Αριθμός παρτίδας Τίτλος Περιγραφή
Παρτίδα 1 Καθαρισμός των χώρων καθώς και άλλες γενικές υπηρεσίες υγιεινής στα κτίρια ASP, PHS, ATR και RMD Καθαρισμός των χώρων καθώς και άλλες γενικές υπηρεσίες υγιεινής στα κτίρια ASP, PHS, ATR, RMD
Παρτίδα 2 Καθαρισμός των χώρων καθώς και άλλες γενικές υπηρεσίες υγιεινής στα κτίρια TRI, JAN, BQL, WIB, WIM, MHE, WAY, ΜΟΥ 75, MTY 70, BMT, MON 63, MTS 30, SQM, WIE Καθαρισμός των χώρων καθώς και άλλες γενικές υπηρεσίες υγιεινής στα κτίρια TRI, JAN, BQL, WIB, WIM, MHE, WAY, ΜΟΥ 75, MTY 70, BMT, MON 63, MTS 30, SQM, WIE
Παρτίδα 3 Καθαρισμός προσόψεων, υαλοπινάκων, πλαισίων, διαχωριστικών υαλοπινάκων και περιστρεφόμενων πορτών (για όλα τα κτίρια) Καθαρισμός προσόψεων, υαλοπινάκων, πλαισίων, διαχωριστικών υαλοπινάκων και περιστρεφόμενων πορτών (για όλα τα κτίρια).
Προκηρύξεις
Αναφορά Notice type Ημερομηνία δημοσίευσης
2018/S 208-473941 Προκήρυξη διαγωνισμού 27/10/2018 00:00