Λεπτομέρειες πρόσκλησης υποβολής προσφορών

Τίτλος:
Σύμβαση-πλαίσιο για συλλογική ασφάλιση υγείας των ασκούμενων που απασχολούνται σ...
Αναθέτουσα αρχή:
European Commission, DG Education,Youth, Sport and Culture (EAC)
Ημερομηνία δημοσίευσης στο TED:
11/09/2018
Προθεσμία παραλαβής προσφορών:
23/10/2018
Κατάσταση:
Έχει κλείσει
Πληροφορίες
EAC/25/2018
Σύμβαση-πλαίσιο για συλλογική ασφάλιση υγείας των ασκούμενων που απασχολούνται σε ορισμένα θεσμικά όργανα της ΕΕ
Ο συνολικός στόχος της παρούσας σύμβασης είναι η παροχή σε ορισμένα θεσμικά όργανα της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ) μιας συλλογικής πολιτικής ασφάλισης υγείας για τους ασκούμενους των μέσω συγκεκριμένων συμβάσεων με τα συμμετέχοντα θεσμικά όργανα της ΕΕ.
Υπηρεσίες
Ανοικτή διαδικασία
Έχει κλείσει
Επιλεγμένο
Συμφωνία πλαίσιο
Η πιο οικονομική
Όροι συμμετοχής
Κριτήρια επιλογής όπως ορίζονται στα έγγραφα της σύμβασης
Κριτήρια επιλογής όπως ορίζονται στα έγγραφα της σύμβασης
Κριτήρια επιλογής όπως ορίζονται στα έγγραφα της σύμβασης
Κριτήρια επιλογής όπως ορίζονται στα έγγραφα της σύμβασης
Σημεία αναφοράς
11/09/2018 00:00
23/10/2018 14:00
24/10/2018 10:00
Παρτίδες Η πρόσκληση υποβολής προσφορών δεν έχει παρτίδες.
Προκηρύξεις
Αναφορά Είδος προκήρυξης Ημερομηνία δημοσίευσης
2018/S 174-393676
Προκήρυξη διαγωνισμού
11/09/2018 00:00