Λεπτομέρειες πρόσκλησης υποβολής προσφορών

Τίτλος:
Μελέτη σχετικά με το κόστος της ενέργειας, τους φόρους και τον αντίκτυπο των κυβ...
Αναθέτουσα αρχή:
European Commission, DG Energy (ENER)
Ημερομηνία δημοσίευσης στο TED:
11/09/2018
Προθεσμία παραλαβής προσφορών:
24/10/2018
Κατάσταση:
Έχει κλείσει
Πληροφορίες
ENER A4/2018/471
Μελέτη σχετικά με το κόστος της ενέργειας, τους φόρους και τον αντίκτυπο των κυβερνητικών παρεμβάσεων στις επενδύσεις στον...
Στόχος είναι η συλλογή πληροφοριών σχετικά με το κόστος παραγωγής ενέργειας, το κόστος συστήματος και το εξωτερικό κόστος στον τομέα της ενέργειας, παράλληλα με τη διερεύνηση των φόρων που συνδέονται με τη χρήση της ενέργειας που καταβάλλονται στον γενικό προϋπολογισμό, καθώς και η απογραφή των κυβερνητικών παρεμβάσεων που σχετίζονται με την ενέργεια. Η μελέτη θα καλύψει τα 28 κράτη μέλη της ΕΕ, όλες τις σημαντικές πηγές ενέργειας και πέρα από τον τομέα ενέργειας, τους βασικούς τομείς που καταναλώνουν ενέργεια, όπως η βιομηχανία, οι μεταφορές και η γεωργία. Πέρα από την ΕΕ, η μελέτη έχει ως στόχο τη δημιουργία μιας βάσης δεδομένων όσο πληρέστερη γίνεται για τις χώρες της ομάδας G20. Προκειμένου να ενισχυθούν οι πρωτοβουλίες της Ενεργειακής Ένωσης, η μελέτη θα προσδιορίσει τις βέλτιστες πρακτικές στα κράτη μέλη της ΕΕ για τη μέτρηση των επιδοτήσεων σε ορυκτά καύσιμα και θα αναλύσει τον αντίκτυπο των επιδοτήσεων σε ορυκτά καύσιμα σχετικά με τους στόχους απαλλαγής από τις ανθρακούχες εκπομπές των πολιτικών και των επενδύσεων της ΕΕ σε ενεργειακές τεχνολογίες φιλικές προς το κλίμα. Η επόμενη έκθεση τιμών και κόστους ενέργειας και η έκθεση για την κατάσταση της Ενεργειακής Ένωσης θα μπορούσαν να χρησιμοποιήσουν τα αποτελέσματα της μελέτης.
Υπηρεσίες
Ανοικτή διαδικασία
Έχει κλείσει
Επιλεγμένο
Δημόσια σύμβαση
Η πιο οικονομική
Όροι συμμετοχής
Κριτήρια επιλογής όπως ορίζονται στα έγγραφα της σύμβασης
Κριτήρια επιλογής όπως ορίζονται στα έγγραφα της σύμβασης
Κριτήρια επιλογής όπως ορίζονται στα έγγραφα της σύμβασης
Κριτήρια επιλογής όπως ορίζονται στα έγγραφα της σύμβασης
Σημεία αναφοράς
11/09/2018 00:00
24/10/2018 16:00
25/10/2018 10:00
Παρτίδες Η πρόσκληση υποβολής προσφορών δεν έχει παρτίδες.
Προκηρύξεις
Αναφορά Notice type Ημερομηνία δημοσίευσης
2018/S 174-393677 Προκήρυξη διαγωνισμού 11/09/2018 00:00