Λεπτομέρειες πρόσκλησης υποβολής προσφορών

Τίτλος:
Υλικοτεχνική υποστήριξη για το Συμπόσιο ESARDA 2019
Αναθέτουσα αρχή:
European Commission, Joint Research Centre - Ispra (JRC-IPR)
Ημερομηνία δημοσίευσης στο TED:
03/11/2018
Προθεσμία παραλαβής προσφορών:
06/12/2018
Κατάσταση:
Έχει κλείσει
Πληροφορίες
JRC/IPR/2018/G.II.7/0095/OC
Υλικοτεχνική υποστήριξη για το Συμπόσιο ESARDA 2019
Υπηρεσίες υλικοτεχνικής υποστήριξης (τροφοδοσία, μεταφορά, βοήθεια σε συμμετέχοντες κλπ.) για το Συμπόσιο ESARDA 2019 που θα διεξαχθεί στην Stresa (Ιταλία) από τις 13 έως τις 17.5.2019.
Υπηρεσίες
Ανοικτή διαδικασία
Έχει κλείσει
Επιλεγμένο
Δημόσια σύμβαση
Τιμή
Όροι συμμετοχής
Βλέπε διαδικτυακή διεύθυνση που παρέχεται στο τμήμα I.3).
Κριτήρια επιλογής όπως ορίζονται στα έγγραφα της σύμβασης
Κριτήρια επιλογής όπως ορίζονται στα έγγραφα της σύμβασης
Κριτήρια επιλογής όπως ορίζονται στα έγγραφα της σύμβασης
Κριτήρια επιλογής όπως ορίζονται στα έγγραφα της σύμβασης
Σημεία αναφοράς
03/11/2018 00:00
06/12/2018 12:00
07/12/2018 10:00
Παρτίδες Η πρόσκληση υποβολής προσφορών δεν έχει παρτίδες.
Προκηρύξεις
Αναφορά Είδος προκήρυξης Ημερομηνία δημοσίευσης
2018/S 212-483713
Προκήρυξη διαγωνισμού
03/11/2018 00:00