Λεπτομέρειες πρόσκλησης υποβολής προσφορών

Τίτλος:
Υπηρεσίες παροχής συμβουλών ΤΠΕ
Αναθέτουσα αρχή:
EUROJUST
Ημερομηνία δημοσίευσης στο TED:
07/09/2018
Προθεσμία παραλαβής προσφορών:
29/10/2018
Κατάσταση:
Έχει κλείσει
Πληροφορίες
2018/EJ/03/PO
Υπηρεσίες παροχής συμβουλών ΤΠΕ
Παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών σε θέματα ΤΠΕ.
Υπηρεσίες
Ανοικτή διαδικασία
Έχει κλείσει
Επιλεγμένο
Συμφωνία πλαίσιο
Η πιο οικονομική
Όροι συμμετοχής
Selection criteria as stated in the procurement documents
Κριτήρια επιλογής όπως ορίζονται στα έγγραφα της σύμβασης
Κριτήρια επιλογής όπως ορίζονται στα έγγραφα της σύμβασης
Κριτήρια επιλογής όπως ορίζονται στα έγγραφα της σύμβασης
Κριτήρια επιλογής όπως ορίζονται στα έγγραφα της σύμβασης
Σημεία αναφοράς
07/09/2018 00:00
19/10/2018 14:00
24/10/2018 00:00
29/10/2018 14:00
30/10/2018 14:00
Παρτίδες Η πρόσκληση υποβολής προσφορών δεν έχει παρτίδες.
Προκηρύξεις
Αναφορά Notice type Ημερομηνία δημοσίευσης
2018/S 193-435431 Διορθωτικό 06/10/2018 00:00
2018/S 172-389637 Προκήρυξη διαγωνισμού 07/09/2018 00:00