Λεπτομέρειες πρόσκλησης υποβολής προσφορών

Τίτλος:
Λογιστική, διοικητική και γραμματειακή υποστήριξη στην Ομάδα Συντονιστών των Ευρ...
Αναθέτουσα αρχή:
European Commission, DG Health and Food Safety (SANTE)
Ημερομηνία δημοσίευσης στο TED:
11/09/2018
Προθεσμία παραλαβής προσφορών:
22/10/2018
Κατάσταση:
Έχει κλείσει
Πληροφορίες
SANTE/2018/B3/042
Λογιστική, διοικητική και γραμματειακή υποστήριξη στην Ομάδα Συντονιστών των Ευρωπαϊκών Δικτύων Αναφοράς (ERN-CG) και στις ομάδες...
Σκοπός της σύμβασης είναι να παράσχει στον πρόεδρο της ERN-CG και στους ομιλητές των ομάδων εργασίας ERN-CG υλικοτεχνική, διοικητική και γραμματειακή υποστήριξη για την εκτέλεση των καθηκόντων που σχετίζονται με τη λειτουργία της ERN-CG και των ομάδων εργασίας της. Ο ανάδοχος θα επικουρεί τον πρόεδρο της ERN-CG και τους ομιλητές των ομάδων εργασίας της ERN-CG, φροντίζοντας για όλα τα μέσα υλικοτεχνικής υποστήριξης που απαιτούνται για τη διοργάνωση φυσικών και εικονικών συναντήσεων και με την εκτέλεση διοικητικών και γραμματειακών καθηκόντων. Αυτό διοργανώνεται σε 2 πακέτα δραστηριοτήτων, με το ένα να αφορά την υποστήριξη της ERN-CG και το άλλο την υποστήριξη των ομάδων εργασίας της. Ο ανάδοχος θα πρέπει να απευθυνθεί σε όλους και να ολοκληρώσει τα καθήκοντα που περιγράφονται για κάθε πακέτο.
Υπηρεσίες
Ανοικτή διαδικασία
Έχει κλείσει
Επιλεγμένο
Δημόσια σύμβαση
Η πιο οικονομική
Όροι συμμετοχής
Βλέπε διαδικτυακή διεύθυνση που παρέχεται στο τμήμα I.3).
Κριτήρια επιλογής όπως ορίζονται στα έγγραφα της σύμβασης
Κριτήρια επιλογής όπως ορίζονται στα έγγραφα της σύμβασης
Κριτήρια επιλογής όπως ορίζονται στα έγγραφα της σύμβασης
Κριτήρια επιλογής όπως ορίζονται στα έγγραφα της σύμβασης
Σημεία αναφοράς
11/09/2018 00:00
22/10/2018 17:00
24/10/2018 14:00
Παρτίδες Η πρόσκληση υποβολής προσφορών δεν έχει παρτίδες.
Προκηρύξεις
Αναφορά Είδος προκήρυξης Ημερομηνία δημοσίευσης
2018/S 174-393678
Προκήρυξη διαγωνισμού
11/09/2018 00:00