Λεπτομέρειες πρόσκλησης υποβολής προσφορών

Please note that a new Framework contract has been uploaded in the document library for this tender in order to comply with the new Financial Regulation and the data protection rules.
Τίτλος:
Παράδοση συνεντεύξεων εξ αποστάσεως μέσω βίντεο
Αναθέτουσα αρχή:
European Commission, DG Human Resources and Security (HR)
Ημερομηνία δημοσίευσης στο TED:
15/11/2018
Προθεσμία παραλαβής προσφορών:
15/02/2019
Κατάσταση:
Έχει κλείσει
Πληροφορίες
EPSO/PR/2018/011
Παράδοση συνεντεύξεων εξ αποστάσεως μέσω βίντεο
Η EPSO επιθυμεί να συνάψει σύμβαση για υπηρεσίες συναφείς με τη χωρίς επιτήρηση παράδοση συνεντεύξεων εξ αποστάσεως μέσω βίντεο δια μέσου επιγραμμικής πλατφόρμας.
Υπηρεσίες
Περιορισμένη πρόσβαση
Έχει κλείσει
Επιλεγμένο
Η πιο οικονομική
Σημεία αναφοράς
15/11/2018 00:00
15/02/2019 23:59
11/12/2018 23:59
Παρτίδες Η πρόσκληση υποβολής προσφορών δεν έχει παρτίδες.
Προκηρύξεις
Αναφορά Είδος προκήρυξης Ημερομηνία δημοσίευσης
2018/S 220-502712
Προκήρυξη διαγωνισμού
15/11/2018 00:00