Λεπτομέρειες πρόσκλησης υποβολής προσφορών

Τίτλος:
Υποστήριξη του σχεδίου Στρατηγικής Ενεργειακών Τεχνολογιών (ΣΕΤ) αριθ. 6 για την...
Αναθέτουσα αρχή:
European Commission, DG Energy (ENER)
Ημερομηνία δημοσίευσης στο TED:
26/09/2018
Προθεσμία παραλαβής προσφορών:
02/11/2018
Κατάσταση:
Έχει κλείσει
Πληροφορίες
ENER/C2/2018-453-A6
Υποστήριξη του σχεδίου Στρατηγικής Ενεργειακών Τεχνολογιών (ΣΕΤ) αριθ. 6 για την ενεργειακή απόδοση στη βιομηχανία
Το σχέδιο ολοκληρωμένων Στρατηγικών Ενεργειακών Τεχνολογιών (ΣΕΤ) που εγκρίθηκε από την Επιτροπή, προσδιορίζει 10 βασικές δράσεις όπου απαιτείται έρευνα και καινοτομία. Μεταξύ αυτών των βασικών δράσεων, η δράση 6 αποσκοπεί στο «να καταστήσει τη βιομηχανία της ΕΕ λιγότερο ενεργοβόρα και περισσότερο ανταγωνιστική».Ειδικές νέες "Δραστηριότητες" καθορίστηκαν στο σχέδιο εφαρμογής της δράσης 6 για να συμβάλουν στην επίτευξη των στόχων. Θα περιλαμβάνουν ευρωπαϊκά και εθνικά σχέδια που θα διεξαχθούν σε συνεργασία σε πολλά κράτη μέλη της ΕΕ και σε συνδεδεμένες χώρες ΣΕΤ στον τομέα της ενεργειακής απόδοσης και της αποδοτικότητας των πόρων στη βιομηχανία.Οι προσφορές θα συμβάλουν στην υλοποίηση του σχεδίου εφαρμογής (συμπεριλαμβανομένων των αναπτυσσομένων τομέων και ιδεών έργων σε πραγματικά έργα) και στην ενίσχυση των συνεργειών μεταξύ ευρωπαϊκών και εθνικών προγραμμάτων Ε&Κ στα κράτη μέλη της ΕΕ και στις συνδεδεμένες χώρες του σχεδίου ΣΕΤ στον τομέα της ενεργειακής απόδοσης και μείωση των εκπομπών CO2 της βιομηχανίας, καθώς και υποστήριξη της ομάδας εργασίας της δράσης 6 για την επικαιροποίηση της στρατηγικής.
Υπηρεσίες
Ανοικτή διαδικασία
Έχει κλείσει
Επιλεγμένο
Δημόσια σύμβαση
Η πιο οικονομική
Όροι συμμετοχής
Βλέπε συγγραφή υποχρεώσεων.
Κριτήρια επιλογής όπως ορίζονται στα έγγραφα της σύμβασης
Κριτήρια επιλογής όπως ορίζονται στα έγγραφα της σύμβασης
Κριτήρια επιλογής όπως ορίζονται στα έγγραφα της σύμβασης
Κριτήρια επιλογής όπως ορίζονται στα έγγραφα της σύμβασης
Σημεία αναφοράς
26/09/2018 00:00
15/10/2018 23:59
19/10/2018 00:00
02/11/2018 16:00
05/11/2018 10:00
Παρτίδες Η πρόσκληση υποβολής προσφορών δεν έχει παρτίδες.
Προκηρύξεις
Αναφορά Notice type Ημερομηνία δημοσίευσης
2018/S 185-417780 Προκήρυξη διαγωνισμού 26/09/2018 00:00