Λεπτομέρειες πρόσκλησης υποβολής προσφορών

Τίτλος:
Προμήθεια φυσικού αερίου
Αναθέτουσα αρχή:
European Commission, Office for Infrastructure and Logistics inLuxembourg (OIL)
Ημερομηνία δημοσίευσης στο TED:
16/04/2014
Προθεσμία παραλαβής προσφορών:
20/05/2014
Κατάσταση:
Έχει κλείσει
Η προθεσμία για την καταφόρτωση εγγράφων για την παρούσα πρόσκληση υποβολής προσφορών έχει συμπληρωθεί. Η καταφόρτωση εγγράφων δεν είναι δυνατή Η προθεσμία για την καταφόρτωση εγγράφων για την παρούσα πρόσκληση υποβολής προσφορών έχει συμπληρωθεί. Η καταφόρτωση εγγράφων δεν είναι δυνατή
Πληροφορίες
OIL-06-PO-2014-009.
Προμήθεια φυσικού αερίου
Αντικείμενο της σύμβασης είναι η προμήθεια φυσικού αερίου προς παράδοση στα ευρωπαϊκά θεσμικά όργανα που είναι εγκατεστημένα στο Λουξεμβούργο.Η προμήθεια φυσικού αερίου θα συνοδεύεται από την εκτέλεση όλων των καθηκόντων και υποχρεώσεων που σχετίζονται με την εγγραφή και την καταγγελία της σύμβασης, καθώς και με την οργάνωση της χρήσης του δικτύου για το σύνολο των σημείων παράδοσης. Τα παραπάνω πρέπει να πραγματοποιηθούν από τον ανάδοχο.
Προμήθειες
Ανοικτή διαδικασία
Έχει κλείσει
Επιλεγμένο
Άνευ αντικειμένου
Σημεία αναφοράς
16/04/2014 00:00
13/05/2014 23:59
20/05/2014 16:00
26/05/2014 15:00
Παρτίδες Η πρόσκληση υποβολής προσφορών δεν έχει παρτίδες.
Προκηρύξεις
Αναφορά Είδος προκήρυξης Ημερομηνία δημοσίευσης
2014/S 075-128886
Προκήρυξη διαγωνισμού
16/04/2014 00:00