Λεπτομέρειες πρόσκλησης υποβολής προσφορών

Corrigendum 2 : extending the deadline of submission from 07/11/2018 to 15/11/2018 is submitted for publication. Technical specifications (corrigendum 1) published on 20/10/2018: replacing "English native speaker/ English mother tongue" under qualification criteria for B5 and B6, by "English native speaker or full working proficiency as attested by a language certificate ( C2 level under CEFR or equivalent)"
Τίτλος:
Chafea/2018/Health/03 Μια ενιαία σύμβαση-πλαίσιο για την παροχή υπηρεσιών στήριξ...
Αναθέτουσα αρχή:
Consumer, Health, Agriculture and Food Executive Agency (Chafea)
Ημερομηνία δημοσίευσης στο TED:
28/09/2018
Προθεσμία παραλαβής προσφορών:
15/11/2018
Κατάσταση:
Έχει κλείσει
Πληροφορίες
Chafea/2018/Health/03
Chafea/2018/Health/03 Μια ενιαία σύμβαση-πλαίσιο για την παροχή υπηρεσιών στήριξης για τη διαχείριση ομάδων εμπειρογνωμόνων στον τομέα...
Σκοπός της σύμβασης-πλαίσιο είναι η παροχή υπηρεσιών σε σύντομο χρονικό διάστημα για τη διαχείριση και υποστήριξη του έργου ομάδων εμπειρογνωμόνων στον τομέα της δημόσιας υγείας.
Υπηρεσίες
Ανοικτή διαδικασία
Έχει κλείσει
Επιλεγμένο
Η πιο οικονομική
Σημεία αναφοράς
28/09/2018 00:00
09/11/2018 23:59
15/11/2018 00:00
15/11/2018 23:59
22/11/2018 09:30
Παρτίδες Η πρόσκληση υποβολής προσφορών δεν έχει παρτίδες.
Προκηρύξεις
Αναφορά Notice type Ημερομηνία δημοσίευσης
2018/S 212-483699 Διορθωτικό 03/11/2018 00:00
2018/S 203-461086 Διορθωτικό 20/10/2018 00:00
2018/S 187-421525 Προκήρυξη διαγωνισμού 28/09/2018 00:00