Λεπτομέρειες πρόσκλησης υποβολής προσφορών

Τίτλος:
Υπηρεσίες πολυτεχνικής συντήρησης και εργασίες για το κτίριο του Οργανισμού Σιδη...
Αναθέτουσα αρχή:
European Union Agency for Railways (ERA)
Ημερομηνία δημοσίευσης στο TED:
28/09/2018
Προθεσμία παραλαβής προσφορών:
07/11/2018
Κατάσταση:
Έχει κλείσει
Πληροφορίες
ERA 2018 26 OP
Υπηρεσίες πολυτεχνικής συντήρησης και εργασίες για το κτίριο του Οργανισμού Σιδηροδρόμων της Ευρωπαϊκής Ένωσης στη Βαλανσιέν
Ο Οργανισμός Σιδηροδρόμων της Ευρωπαϊκής Ένωσης («Οργανισμός) επιθυμεί να συνάψει σύμβαση-πλαίσιο παροχής υπηρεσιών για την ανάληψη της συντήρησης του συνόλου των τεχνικών εγκαταστάσεων και των συνιστωσών του υπάρχοντος κτιρίου του Οργανισμού στη Βαλανσιέν, καθώς και εκτέλεση όλων των εργασιών που έχουν καταστεί απαραίτητες εντός του κτιρίου. Η αποστολή του υποψηφίου θα περιλαμβάνει κάθε απαραίτητη παρέμβαση για τη διαχείριση, προληπτική ή διορθωτική συντήρηση, επισκευή και αντικατάσταση των τμημάτων που αφορούν τις τεχνικές εγκαταστάσεις του κτιρίου του Οργανισμού. Η αποστολή του υποψηφίου θα περιλαμβάνει επίσης και την προσαρμογή των τεχνικών εγκαταστάσεων του κτιρίου.
Υπηρεσίες
Ανοικτή διαδικασία
Έχει κλείσει
Επιλεγμένο
Συμφωνία πλαίσιο
Η πιο οικονομική
Όροι συμμετοχής
Βλέπε έγγραφα του διαγωνισμού.
Κριτήρια επιλογής όπως ορίζονται στα έγγραφα της σύμβασης
Κριτήρια επιλογής όπως ορίζονται στα έγγραφα της σύμβασης
Κριτήρια επιλογής όπως ορίζονται στα έγγραφα της σύμβασης
Κριτήρια επιλογής όπως ορίζονται στα έγγραφα της σύμβασης
Σημεία αναφοράς
28/09/2018 00:00
07/11/2018 12:00
07/11/2018 14:30
Παρτίδες Η πρόσκληση υποβολής προσφορών δεν έχει παρτίδες.
Προκηρύξεις
Αναφορά Είδος προκήρυξης Ημερομηνία δημοσίευσης
2018/S 187-421528
Προκήρυξη διαγωνισμού
28/09/2018 00:00