Λεπτομέρειες πρόσκλησης υποβολής προσφορών

Time limit for receipt of tenders is updated to 06/02/2018
Τίτλος:
Ενίσχυση ικανοτήτων για τις πολιτιστικές πρωτεύουσες της Ευρώπης
Αναθέτουσα αρχή:
European Commission, DG Education,Youth, Sport and Culture (EAC)
Ημερομηνία δημοσίευσης στο TED:
29/09/2018
Προθεσμία παραλαβής προσφορών:
06/02/2019
Κατάσταση:
Έχει κλείσει
Πληροφορίες
EAC/22/2018
Ενίσχυση ικανοτήτων για τις πολιτιστικές πρωτεύουσες της Ευρώπης
Στόχος της παρούσας πρόσκλησης υποβολής προσφορών είναι η δημιουργία ενός επιτελείου εµπειρογνωµόνων και η παροχή υπηρεσιών ενίσχυσης ικανοτήτων και δραστηριοτήτων μάθησης από ομότιμους στις επερχόμενες ΠΠE.Γενικότερα, στοχεύει επίσης στην παροχή χρήσιμων πληροφοριών, επαφών και κατάρτισης στις ομάδες και πόλεις παράδοσης των ΠΠΕ που θα ήθελαν να υποβάλλουν αίτηση για τον τίτλο ΠΠΕ, αυξάνοντας την ποιότητα των αιτήσεων και ενισχύοντας την επιτυχία της παράδοσης του έτους της ΠΠΕ.
Υπηρεσίες
Ανοικτή διαδικασία
Έχει κλείσει
Επιλεγμένο
Δημόσια σύμβαση
https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=4059
Η πιο οικονομική
Όροι συμμετοχής
Όπως ορίζονται στα έγγραφα διαγωνισμού.
Κριτήρια επιλογής όπως ορίζονται στα έγγραφα της σύμβασης
Κριτήρια επιλογής όπως ορίζονται στα έγγραφα της σύμβασης
Κριτήρια επιλογής όπως ορίζονται στα έγγραφα της σύμβασης
Κριτήρια επιλογής όπως ορίζονται στα έγγραφα της σύμβασης
Σημεία αναφοράς
29/09/2018
Άνευ αντικειμένου
Άνευ αντικειμένου
06/02/2019 16:00
07/02/2019 10:00
Παρτίδες Η πρόσκληση υποβολής προσφορών δεν έχει παρτίδες.
Προκηρύξεις
Αναφορά Notice type Ημερομηνία δημοσίευσης
2018/S 237-540408 Διορθωτικό 08/12/2018
2018/S 188-423868 Προκήρυξη διαγωνισμού 29/09/2018