Λεπτομέρειες πρόσκλησης υποβολής προσφορών

Nouveau formulaire d’offre de prix disponible
Τίτλος:
Έλεγχοι τεχνικών και ηλεκτρικών εγκαταστάσεων
Αναθέτουσα αρχή:
European Court of Auditors (ECA)
Ημερομηνία δημοσίευσης στο TED:
29/09/2018
Προθεσμία παραλαβής προσφορών:
07/11/2018
Κατάσταση:
Έχει κλείσει
Πληροφορίες
AO 665
Έλεγχοι τεχνικών και ηλεκτρικών εγκαταστάσεων
Αντικείμενο των προς παροχή υπηρεσιών στο πλαίσιο της παρούσας σύμβασης είναι οι έλεγχοι τεχνικών και ηλεκτρικών εγκαταστάσεων των κτιρίων όπου στεγάζεται το Ευρωπαϊκό Ελεγκτικό Συνέδριο όπως ορίζονται στο παράρτημα Α της συγγραφής υποχρεώσεων.Οι έλεγχοι τεχνικών και ηλεκτρικών εγκαταστάσεων υποδιαιρούνται σε 2 προγράμματα:α) ομάδα I — περιοδικοί έλεγχοι τεχνικών και ηλεκτρικών εγκαταστάσεων, καιβ) ομάδα II — ad hoc έλεγχοι τεχνικών και ηλεκτρικών εγκαταστάσεων, συμπληρωματικά των περιοδικών ελέγχων, κατόπιν ειδικής αίτησης του Συνεδρίου.
Υπηρεσίες
Ανοικτή διαδικασία
Έχει κλείσει
Επιλεγμένο
Τιμή
Σημεία αναφοράς
29/09/2018 00:00
Άνευ αντικειμένου
Άνευ αντικειμένου
07/11/2018 17:00
12/11/2018 10:00
Παρτίδες Η πρόσκληση υποβολής προσφορών δεν έχει παρτίδες.
Προκηρύξεις
Αναφορά Notice type Ημερομηνία δημοσίευσης
2018/S 188-423857 Προκήρυξη διαγωνισμού 29/09/2018 00:00