Λεπτομέρειες πρόσκλησης υποβολής προσφορών

Τίτλος:
Στόχοι χαρτογράφησης στον τομέα της περιβαλλοντικής φορολογίας και της δημοσιονο...
Αναθέτουσα αρχή:
European Commission, DG for Environment (ENV)
Ημερομηνία δημοσίευσης στο TED:
29/09/2018
Προθεσμία παραλαβής προσφορών:
26/10/2018
Κατάσταση:
Έχει κλείσει
Πληροφορίες
ENV.F.1/SER/2018/0026
Στόχοι χαρτογράφησης στον τομέα της περιβαλλοντικής φορολογίας και της δημοσιονομικής μεταρρύθμισης: εσωεπιχειρησιακός...
Αυτή η προπαρασκευαστική δράση θα στηριχτεί στο πιλοτικό σχέδιο «Ανάπτυξη ικανοτήτων για τη φορολογική μεταρρύθμιση στον τομέα του περιβάλλοντος» του 2015 (σε λειτουργία μεταξύ 2016-2017). Έχει 2 κύριους στόχους:— να εφαρμόσει τα συμπεράσματα του πιλοτικού σχεδίου παρέχοντας επιχειρησιακή καθοδήγηση στους ενδιαφερόμενους φορείς για να ενεργοποιήσει τη δέσμευσή τους στη διαδικασία λήψης αποφάσεων και να χαρτογραφήσει δυνητικούς τομείς όπου τα οικονομικά μέσα, συμπεριλαμβανομένης της φορολογίας, θα αποτελούσαν μια οικονομικά αποδοτική λύση για την κάλυψη των κενών εφαρμογής στην περιβαλλοντική πολιτική,— να αναλύσει τις επιδοτήσεις που προκαλούν επιβλαβή για το περιβάλλον συμπεριφορά με την παρουσίαση των εξωτερικών περιβαλλοντικών επιπτώσεων που προκαλούν σε ορισμένους τομείς και ως προς το ποια μέτρα θα μπορούσαν να επιφέρουν την εσωτερικοποίηση τους.
Υπηρεσίες
Ανοικτή διαδικασία
Έχει κλείσει
Επιλεγμένο
Η πιο οικονομική
Σημεία αναφοράς
29/09/2018 00:00
26/10/2018 16:00
09/11/2018 10:30
Παρτίδες Η πρόσκληση υποβολής προσφορών δεν έχει παρτίδες.
Προκηρύξεις
Αναφορά Είδος προκήρυξης Ημερομηνία δημοσίευσης
2018/S 188-423866
Προκήρυξη διαγωνισμού
29/09/2018 00:00