Λεπτομέρειες πρόσκλησης υποβολής προσφορών

Τίτλος:
Προμήθεια επίπλων
Αναθέτουσα αρχή:
European Maritime Safety Agency
Ημερομηνία δημοσίευσης στο TED:
28/09/2018
Προθεσμία παραλαβής προσφορών:
02/11/2018
Κατάσταση:
Έχει κλείσει
Πληροφορίες
EMSA/OP/20/2018
Προμήθεια επίπλων
Ο στόχος του παρόντος διαγωνισμού είναι η σύναψη μιας σύμβασης-πλαίσιο με έναν ανάδοχο για την προμήθεια επίπλων (τυπικά και εργονομικά μοντέλα) καθώς και για την παροχή συναφών υπηρεσιών, δηλ. συντήρηση των υπαρχόντων επίπλων, παράδοση, έξοδα μεταφοράς και εφαρμοστέες ασφαλιστικές υπηρεσίες,υπηρεσίες εγκατάστασης, διάθεση συσκευασιών, επίδειξη της σωστής χρήσης, εργονομική εκτίμηση, εάν απαιτείται, και εγγύηση για τις εγκαταστάσεις του EMSA.
Προμήθειες
Ανοικτή διαδικασία
Έχει κλείσει
Επιλεγμένο
Συμφωνία πλαίσιο
Η πιο οικονομική
Όροι συμμετοχής
Κριτήρια επιλογής όπως ορίζονται στα έγγραφα της σύμβασης
Κριτήρια επιλογής όπως ορίζονται στα έγγραφα της σύμβασης
Κριτήρια επιλογής όπως ορίζονται στα έγγραφα της σύμβασης
Κριτήρια επιλογής όπως ορίζονται στα έγγραφα της σύμβασης
Σημεία αναφοράς
28/09/2018 00:00
02/11/2018 16:00
05/11/2018 11:00
Παρτίδες Η πρόσκληση υποβολής προσφορών δεν έχει παρτίδες.
Προκηρύξεις
Αναφορά Είδος προκήρυξης Ημερομηνία δημοσίευσης
2018/S 204-463852
Διορθωτικό
23/10/2018 00:00
2018/S 187-421524
Προκήρυξη διαγωνισμού
28/09/2018 00:00