Λεπτομέρειες πρόσκλησης υποβολής προσφορών

Τίτλος:
Παροχή υπηρεσιών στον ιατρικό τομέα για την ιατρική υπηρεσία στο Λουξεμβούργο. Π...
Αναθέτουσα αρχή:
European Commission, DG Human Resources and Security (HR)
Ημερομηνία δημοσίευσης στο TED:
27/10/2018
Προθεσμία παραλαβής προσφορών:
07/12/2018
Κατάσταση:
Έχει κλείσει
Πληροφορίες
HR/R1/PO/2018/043
Παροχή υπηρεσιών στον ιατρικό τομέα για την ιατρική υπηρεσία στο Λουξεμβούργο. Παρτίδα 1: Καρδιολογία, Παρτίδα 2: Οφθαλμολογία
Σκοπός της παρούσας σύμβασης είναι η σύναψη συμβάσεων-πλαίσιο παροχής ιατρικών υπηρεσιών για τις 2 παρτίδες που ορίζονται κατωτέρω:— παρτίδα 1: παροχή υπηρεσιών καρδιολογίας,— παρτίδα 2: παροχή υπηρεσιών οφθαλμολογίας.
Υπηρεσίες
Ανοικτή διαδικασία
Έχει κλείσει
Επιλεγμένο
Σημεία αναφοράς
27/10/2018 00:00
07/12/2018 23:59
14/12/2018 11:00
Παρτίδες
Αριθμός παρτίδας Τίτλος Περιγραφή
Παρτίδα 1 Παροχή υπηρεσιών καρδιολογίας Βλέπε διαδικτυακή διεύθυνση που ορίζεται στο σημείο I.3).
Παρτίδα 2 Παροχή υπηρεσιών οφθαλμολογίας Βλέπε διαδικτυακή διεύθυνση που ορίζεται στο σημείο I.3).
Προκηρύξεις
Αναφορά Notice type Ημερομηνία δημοσίευσης
2018/S 208-473937 Προκήρυξη διαγωνισμού 27/10/2018 00:00