Λεπτομέρειες πρόσκλησης υποβολής προσφορών

Τίτλος:
Γενική μεθοδολογία στρατηγικού ερευνητικού θεματολογίου (OSRA) και εργαλείο πληρ...
Αναθέτουσα αρχή:
European Defence Agency (EDA)
Ημερομηνία δημοσίευσης στο TED:
06/11/2018
Προθεσμία παραλαβής προσφορών:
19/12/2018
Κατάσταση:
Έχει κλείσει
Πληροφορίες
18.ESI.OP.288
Γενική μεθοδολογία στρατηγικού ερευνητικού θεματολογίου (OSRA) και εργαλείο πληροφορικής OSRA
Ο γενικός στόχος της παρούσας σύμβασης-πλαίσιο είναι η διατήρηση και ενίσχυση της υπάρχουσας μεθοδολογίας OSRA και του εργαλείου πληροφορικής.
Υπηρεσίες
Ανοικτή διαδικασία
Έχει κλείσει
Επιλεγμένο
Δημόσια σύμβαση
http://www.eda.europa.eu/procurement-gateway/opportunites/eda-procurement
Η πιο οικονομική
Όροι συμμετοχής
Κριτήρια επιλογής όπως ορίζονται στα έγγραφα της σύμβασης
Κριτήρια επιλογής όπως ορίζονται στα έγγραφα της σύμβασης
Κριτήρια επιλογής όπως ορίζονται στα έγγραφα της σύμβασης
Κριτήρια επιλογής όπως ορίζονται στα έγγραφα της σύμβασης
Σημεία αναφοράς
06/11/2018 00:00
19/12/2018 10:00
19/12/2018 12:00
Παρτίδες Η πρόσκληση υποβολής προσφορών δεν έχει παρτίδες.
Προκηρύξεις
Αναφορά Είδος προκήρυξης Ημερομηνία δημοσίευσης
2018/S 213-487604
Προκήρυξη διαγωνισμού
06/11/2018 00:00