Λεπτομέρειες πρόσκλησης υποβολής προσφορών

Τίτλος:
Ενημέρωση ή ανάπτυξη στρατηγικού ερευνητικού θεματολογίου
Αναθέτουσα αρχή:
European Defence Agency (EDA)
Ημερομηνία δημοσίευσης στο TED:
17/10/2018
Προθεσμία παραλαβής προσφορών:
14/12/2018
Κατάσταση:
Έχει κλείσει
Πληροφορίες
18.ESI.OP.301
Ενημέρωση ή ανάπτυξη στρατηγικού ερευνητικού θεματολογίου
Γενικός στόχος αυτής της σύμβασης-πλαισίου είναι η παροχή υποστήριξης στην εν εξελίξει ανάπτυξη και ενημέρωση του SRA και της διεθνικής ευρυζωνικής βασικής υποδομής (TBB) με νέα στοιχεία, σύμφωνα με τα εργαλεία και τις διαδικασίες που αναπτύχθηκαν είτε για το στρατηγικό ερευνητικό θεματολόγιο προτεραιότητας (OSRA) είτε για την αλυσίδα εργαλείων του OSRA.
Υπηρεσίες
Ανοικτή διαδικασία
Έχει κλείσει
Επιλεγμένο
Δημόσια σύμβαση
http://www.eda.europa.eu/procurement-gateway/opportunites/eda-procurement
Η πιο οικονομική
Όροι συμμετοχής
Κριτήρια επιλογής όπως ορίζονται στα έγγραφα της σύμβασης
Κριτήρια επιλογής όπως ορίζονται στα έγγραφα της σύμβασης
Κριτήρια επιλογής όπως ορίζονται στα έγγραφα της σύμβασης
Κριτήρια επιλογής όπως ορίζονται στα έγγραφα της σύμβασης
Σημεία αναφοράς
17/10/2018 00:00
14/12/2018 12:00
14/12/2018 14:00
Παρτίδες Η πρόσκληση υποβολής προσφορών δεν έχει παρτίδες.
Προκηρύξεις
Αναφορά Είδος προκήρυξης Ημερομηνία δημοσίευσης
2018/S 227-518546
Διορθωτικό
24/11/2018 00:00
2018/S 203-461088
Διορθωτικό
20/10/2018 00:00
2018/S 200-453473
Προκήρυξη διαγωνισμού
17/10/2018 00:00