Λεπτομέρειες πρόσκλησης υποβολής προσφορών

Τίτλος:
Συντήρηση, υποστήριξη και ανάπτυξη συστημάτων ασφαλείας και παρακολούθησης στο J...
Αναθέτουσα αρχή:
European Commission, Joint Research Centre - Seville (JRC-SVQ)
Ημερομηνία δημοσίευσης στο TED:
25/10/2018
Προθεσμία παραλαβής προσφορών:
15/07/2019
Κατάσταση:
Έχει κλείσει
Πληροφορίες
JRC/SVQ/2018/R.1/0095/RC
Συντήρηση, υποστήριξη και ανάπτυξη συστημάτων ασφαλείας και παρακολούθησης στο JRC στη Σεβίλλη
Τα συστήματα ασφάλειας στο JRC στη Σεβίλη περιλαμβάνουν έλεγχο πρόσβασης, συστήματα προστασίας από εισβολές και CCTV (τηλεόραση κλειστού κυκλώματος). Επιπλέον, ένα σύστημα παρακολούθησης εγγυάται συνεχή επίβλεψη των σημαντικών συστημάτων ΤΠ και άλλων υποδομών. Και τα δυο συστήματα προσφέρουν εκ των προτέρων προειδοποιήσεις στα μέλη του προσωπικού που είναι υπεύθυνα για την υποδομή και την ασφάλεια, γεγονός το οποίο διασφαλίζει μια καλύτερη ανταπόκριση της οργάνωσης. Αυτά τα σημαντικά συστήματα θα πρέπει να προετοιμαστούν σύμφωνα με τις ανάγκες της αναθέτουσας αρχής και τις απαιτήσεις των κανονισμών, μέσω τόσο προληπτικής όσο και διορθωτικής συντήρησης. Σκοπός της σύμβασης-πλαίσιο είναι, ως εκ τούτου, να εξασφαλίσει την προληπτική και διορθωτική συντήρηση των συστημάτων ασφαλείας και παρακολούθησης στις εγκαταστάσεις της αναθέτουσας αρχής, καθώς και να δημιουργήσει μια εφοδιαστική αλυσίδα για την παροχή τεχνικών υπηρεσιών και υπηρεσιών εγκατάστασης, εξοπλισμού, υλικών και αναλώσιμων κατάλληλων για την ανάπτυξη και τη λειτουργία των εν λόγω συστημάτων.
Υπηρεσίες
Περιορισμένη πρόσβαση
Έχει κλείσει
Επιλεγμένο
Η πιο οικονομική
Σημεία αναφοράς
25/10/2018 00:00
15/07/2019 23:59
26/11/2018 23:59
Παρτίδες Η πρόσκληση υποβολής προσφορών δεν έχει παρτίδες.
Προκηρύξεις
Αναφορά Είδος προκήρυξης Ημερομηνία δημοσίευσης
2019/S 110-267177
Διορθωτικό
10/06/2019 00:00
2018/S 206-469186
Προκήρυξη διαγωνισμού
25/10/2018 00:00