Λεπτομέρειες πρόσκλησης υποβολής προσφορών

Τίτλος:
Προμήθεια και εγκατάσταση επίπλων γραφείου για την αντιπροσωπεία της Ευρωπαϊκής ...
Αναθέτουσα αρχή:
European External Action Service (EEAS)
Ημερομηνία δημοσίευσης στο TED:
06/03/2019
Προθεσμία παραλαβής προσφορών:
22/04/2019
Κατάσταση:
Έχει κλείσει
Πληροφορίες
EEAS-651-DELKENN-SUP-FWC
Προμήθεια και εγκατάσταση επίπλων γραφείου για την αντιπροσωπεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης στην Κένυα
Προμήθεια και εγκατάσταση επίπλων γραφείου για την αντιπροσωπεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης στην Κένυα στο Ναϊρόμπι.
Προμήθειες
Ανοικτή διαδικασία
Έχει κλείσει
Επιλεγμένο
Συμφωνία πλαίσιο
https://eeas.europa.eu/delegations/kenya/area/jobs-funds_en
Η πιο οικονομική
Όροι συμμετοχής
Ανατρέξτε στα έγγραφα διαγωνισμού που διατίθενται στη διεύθυνση που αναφέρεται στο τμήμα I.3).
Κριτήρια επιλογής όπως ορίζονται στα έγγραφα της σύμβασης
Κριτήρια επιλογής όπως ορίζονται στα έγγραφα της σύμβασης
Κριτήρια επιλογής όπως ορίζονται στα έγγραφα της σύμβασης
Κριτήρια επιλογής όπως ορίζονται στα έγγραφα της σύμβασης
Σημεία αναφοράς
06/03/2019 00:00
Άνευ αντικειμένου
Άνευ αντικειμένου
22/04/2019 13:00
23/04/2019 10:00
Παρτίδες Η πρόσκληση υποβολής προσφορών δεν έχει παρτίδες.
Προκηρύξεις
Αναφορά Notice type Ημερομηνία δημοσίευσης
2019/S 046-104557 Προκήρυξη διαγωνισμού 06/03/2019 00:00