Λεπτομέρειες πρόσκλησης υποβολής προσφορών

Τίτλος:
Υπηρεσίες καθαρισμού στις εγκαταστάσεις του JRC στη Σεβίλη
Αναθέτουσα αρχή:
European Commission, Joint Research Centre - Seville (JRC-SVQ)
Ημερομηνία δημοσίευσης στο TED:
16/10/2018
Προθεσμία παραλαβής προσφορών:
23/11/2018
Κατάσταση:
Έχει κλείσει
Πληροφορίες
JRC/SVQ/2018/R.1/0096/OC
Υπηρεσίες καθαρισμού στις εγκαταστάσεις του JRC στη Σεβίλη
Η σύμβαση αφορά την παροχή υπηρεσιών καθαρισμού για το κτίριο του JRC στη Σεβίλη.Η πρόσκληση υποβολής προσφορών καλύπτει τις ακόλουθες υπηρεσίες:(α) τακτικός καθαρισμός συντήρησης στο κτίριο,(β) υπηρεσίες έκτακτου καθαρισμού,(γ) ανεφοδιασμός αναλώσιμων,(δ) διαχείριση αστικών αποβλήτων.
Υπηρεσίες
Ανοικτή διαδικασία
Έχει κλείσει
Επιλεγμένο
Συμφωνία πλαίσιο
https://web.jrc.ec.europa.eu/callsfortender/
Η πιο οικονομική
Όροι συμμετοχής
Βλέπε διαδικτυακή διεύθυνση που παρέχεται στο τμήμα I.3).
Κριτήρια επιλογής όπως ορίζονται στα έγγραφα της σύμβασης
Κριτήρια επιλογής όπως ορίζονται στα έγγραφα της σύμβασης
Κριτήρια επιλογής όπως ορίζονται στα έγγραφα της σύμβασης
Κριτήρια επιλογής όπως ορίζονται στα έγγραφα της σύμβασης
Σημεία αναφοράς
16/10/2018 00:00
Άνευ αντικειμένου
Άνευ αντικειμένου
23/11/2018 16:00
26/11/2018 10:00
Παρτίδες Η πρόσκληση υποβολής προσφορών δεν έχει παρτίδες.
Προκηρύξεις
Αναφορά Notice type Ημερομηνία δημοσίευσης
2018/S 199-449737 Προκήρυξη διαγωνισμού 16/10/2018 00:00