Λεπτομέρειες πρόσκλησης υποβολής προσφορών

Τίτλος:
Σύμβαση-πλαίσιο υπηρεσιών στον τομέα της ανάλυσης, αξιολόγησης και ανάπτυξης πολ...
Αναθέτουσα αρχή:
European Commission, DG ENV+CLIMA
Ημερομηνία δημοσίευσης στο TED:
04/04/2012
Προθεσμία παραλαβής προσφορών:
22/05/2012
Κατάσταση:
Έχει κλείσει
Πληροφορίες
CLIMA.C.2/FRA/2012/0006
Σύμβαση-πλαίσιο υπηρεσιών στον τομέα της ανάλυσης, αξιολόγησης και ανάπτυξης πολιτικής για τις επιπτώσεις κλιματικού...
Ο κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 443/2009 (CO2 από αυτοκίνητα) θέτει τον βραχυπρόθεσμο στόχο των 130 g CO2/km που πρέπει να επιτευχθεί από τους κατασκευαστές επιβατικών αυτοκινήτων μέχρι το 2015, με σταδιακή έναρξη το 2012. Ο μακροπρόθεσμος στόχος των 95 g CO2/km έχει οριστεί για το 2020. Ο κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 510/2011 (CO2 από ελαφρά επαγγελματικά οχήματα) θέτει τον βραχυπρόθεσμο στόχο των 175 g CO2/km που πρέπει να επιτευχθεί από τους κατασκευαστές ελαφρών επαγγελματικών οχημάτων μέχρι το 2017. Ο μακροπρόθεσμος στόχος των 147 g CO2/km έχει οριστεί για το 2020.Για την εφαρμογή διαφόρων στοιχείων των εν λόγω κανονισμών έχουν θεσπιστεί διάφορα επακόλουθα μέτρα εφαρμογής.Το άρθρο 13 παράγραφος 5 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 443/2009 απαιτεί την επανεξέταση των στόχων ειδικών εκπομπών και των εξαιρέσεων για τους μικρούς και εξειδικευμένους κατασκευαστές με σκοπό τον καθορισμό:— των λεπτομερειών για την επίτευξη, έως το έτος 2020, του μακροπρόθεσμου στόχου των 95 g CO2/km με ικανοποιητική απόδοση ως προς το κόστος και— των θεμάτων εφαρμογής του εν λόγω στόχου, περιλαμβανομένου του τιμήματος υπέρβασης εκπομπών.Παράλληλα, το άρθρο 13 παράγραφος 1 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 510/2011 ορίζει παρόμοιες απαιτήσεις και απαιτεί την επιβεβαίωση της επιτευξιμότητας του στόχου.Η Επιτροπή πραγματοποιεί επί του παρόντος επανεξετάσεις των κανονισμών (ΕΚ) αριθ. 443/2009 (CO2 από αυτοκίνητα) και (ΕΕ) 510/2011 (CO2 από ελαφρά επαγγελματικά οχήματα) που θα συμπληρωθούν έως το τέλος του 2012. Ενδέχεται να υπάρξει ανάγκη ειδικής στήριξης όσον αφορά τη διαδικασία θέσπισής τους στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο. Περαιτέρω στήριξη ενδέχεται να χρειαστεί σε σχέση με οποιοδήποτε εφαρμογή ή παρακολούθηση που απαιτείται ή ενδέχεται να απαιτηθεί. Απαιτήσεις ενδέχεται επίσης να προκύψουν σε σχέση με την περαιτέρω εξέλιξη της πολιτικής. Στα παραδείγματα μπορούν να περιλαμβάνονται τυχόν επακόλουθες αναθεωρήσεις της νομοθεσίας, η ανάγκη αντιμετώπισης της τυχόν αλληλεπίδρασης μεταξύ της νομοθεσίας περί ελαφρών επαγγελματικών οχημάτων και οποιασδήποτε μελλοντικής στρατηγικής για τα βαρέα επαγγελματικά οχήματα, ή η πιθανή μελλοντική δράση σχετικά με τα μηχανοκίνητα δίκυκλα ή τετράκυκλα οχήματα.Το εν λόγω σύνολο νομοθετημάτων και πολιτικών αναμένεται να...
Υπηρεσίες
Ανοικτή διαδικασία
Έχει κλείσει
Επιλεγμένο
Άνευ αντικειμένου
Σημεία αναφοράς
04/04/2012 00:00
Άνευ αντικειμένου
11/05/2012 23:59
14/05/2012 00:00
22/05/2012 23:59
04/06/2012 00:00
Παρτίδες Η πρόσκληση υποβολής προσφορών δεν έχει παρτίδες.
Προκηρύξεις
Αναφορά Notice type Ημερομηνία δημοσίευσης
2012/S 66-106926 Προκήρυξη διαγωνισμού 04/04/2012 00:00