Λεπτομέρειες πρόσκλησης υποβολής προσφορών

Τίτλος:
Περιφερειακή σύμβαση-πλαίσιο για τη μακροχρόνια μίσθωση συσκευών πολλαπλών λειτο...
Αναθέτουσα αρχή:
European External Action Service (EEAS)
Ημερομηνία δημοσίευσης στο TED:
22/12/2018
Προθεσμία παραλαβής προσφορών:
01/03/2019
Κατάσταση:
Έχει κλείσει
Πληροφορίες
EEAS-650-DIVBS4-SUP-FWC.
Περιφερειακή σύμβαση-πλαίσιο για τη μακροχρόνια μίσθωση συσκευών πολλαπλών λειτουργιών (εκτυπωτής-σαρωτής-φωτοαντιγραφικό)
Το αντικείμενο της σύμβασης-πλαισίου είναι η μακροχρόνια μίσθωση συσκευών πολλαπλών λειτουργιών MFD (εκτυπωτής-σαρωτής-φωτοαντιγραφικό), συμπεριλαμβανομένης της παράδοσης, της εγκατάστασης, της συντήρησης, των αναβαθμίσεων, των αναλωσίμων (εκτός του χαρτιού), του εξοπλισμού τελικής επεξεργασίας και των συναφών υπηρεσιών.
Προμήθειες
Ανοικτή διαδικασία
Έχει κλείσει
Επιλεγμένο
Συμφωνία πλαίσιο
http://eeas.europa.eu/businesstenders/index_en.htm
Η πιο οικονομική
Όροι συμμετοχής
Ανατρέξτε στα έγγραφα διαγωνισμού που διατίθενται στη διεύθυνση που αναφέρεται στο τμήμα I.3).
Κριτήρια επιλογής όπως ορίζονται στα έγγραφα της σύμβασης
Κριτήρια επιλογής όπως ορίζονται στα έγγραφα της σύμβασης
Κριτήρια επιλογής όπως ορίζονται στα έγγραφα της σύμβασης
Κριτήρια επιλογής όπως ορίζονται στα έγγραφα της σύμβασης
Σημεία αναφοράς
22/12/2018 00:00
Άνευ αντικειμένου
Άνευ αντικειμένου
01/03/2019 12:00
04/03/2019 11:00
Παρτίδες Η πρόσκληση υποβολής προσφορών δεν έχει παρτίδες.
Προκηρύξεις
Αναφορά Notice type Ημερομηνία δημοσίευσης
2018/S 247-566799 Προκήρυξη διαγωνισμού 22/12/2018 00:00