Λεπτομέρειες πρόσκλησης υποβολής προσφορών

Please note that the new deadline for submission of tenders is 07/12/2018
Τίτλος:
Εξωτερική Υπηρεσία Παροχής Υπηρεσιών Διασφάλισης Ποιότητας Πληροφορικής (ECDC-IT...
Αναθέτουσα αρχή:
European Centre for Disease Prevention and Control (ECDC)
Ημερομηνία δημοσίευσης στο TED:
10/10/2018
Προθεσμία παραλαβής προσφορών:
07/12/2018
Κατάσταση:
Έχει κλείσει
Πληροφορίες
OJ/2018/ICT/9753
Εξωτερική Υπηρεσία Παροχής Υπηρεσιών Διασφάλισης Ποιότητας Πληροφορικής (ECDC-IT-QA)
Εξωτερική παροχή υπηρεσιών διασφάλισης ποιότητας πληροφορικής (επιτόπου και εκτός του χώρου) για τις ανάγκες του ECDC, συμπεριλαμβανομένης της δοκιμής λογισμικού από τρίτους, του ελέγχου της ποιότητας της πληροφορικής και της υποστήριξης των υπηρεσιών βελτίωσης της ποιότητας της πληροφορικής.
Υπηρεσίες
Ανοικτή διαδικασία
Έχει κλείσει
Επιλεγμένο
Συμφωνία πλαίσιο
http://ecdc.europa.eu/en/aboutus/calls/Pages/procurementsandgrants.aspx
Η πιο οικονομική
Όροι συμμετοχής
Βλέπε διαδικτυακή διεύθυνση που παρέχεται στο τμήμα I.3)
Κριτήρια επιλογής όπως ορίζονται στα έγγραφα της σύμβασης
Κριτήρια επιλογής όπως ορίζονται στα έγγραφα της σύμβασης
Κριτήρια επιλογής όπως ορίζονται στα έγγραφα της σύμβασης
Κριτήρια επιλογής όπως ορίζονται στα έγγραφα της σύμβασης
Σημεία αναφοράς
10/10/2018 00:00
27/11/2018 23:59
Άνευ αντικειμένου
07/12/2018 16:00
11/12/2018 10:00
Παρτίδες Η πρόσκληση υποβολής προσφορών δεν έχει παρτίδες.
Προκηρύξεις
Αναφορά Notice type Ημερομηνία δημοσίευσης
2018/S 199-449725 Διορθωτικό 16/10/2018 00:00
2018/S 195-440524 Προκήρυξη διαγωνισμού 10/10/2018 00:00