Λεπτομέρειες πρόσκλησης υποβολής προσφορών

Τίτλος:
Υπηρεσίες διαχείρισης εκδηλώσεων
Αναθέτουσα αρχή:
European Commission, DG Interpretation (SCIC)
Ημερομηνία δημοσίευσης στο TED:
11/12/2018
Προθεσμία παραλαβής προσφορών:
04/02/2019
Κατάσταση:
Έχει κλείσει
Πληροφορίες
SCIC/C1/2018/FWC/02
Υπηρεσίες διαχείρισης εκδηλώσεων
Ο σκοπός αυτής της πρόσκλησης υποβολής προσφορών είναι η σύναψη σύμβασης για επαγγελματικές υπηρεσίες διοργάνωσης εκδηλώσεων για την υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και άλλων οργάνων και οργανισμών της ΕΕ για τη διοργάνωση των συνεδρίων και των εκδηλώσεών τους με εξωτερική διάσταση επικοινωνίας. Οι εκδηλώσεις που θα διοργανωθούν από μελλοντικούς αναδόχους ενδέχεται να διεξαχθούν σε όλα τα κράτη μέλη της ΕΕ, όλα τα κράτη μέλη της ΕΖΕΣ, καθώς και υφιστάμενες ή μελλοντικές υποψήφιες χώρες και το Ηνωμένο Βασίλειο της Μεγάλης Βρετανίας και της Βόρειας Ιρλανδίας.Όλες οι υπηρεσίες περιγράφονται στη συγγραφή υποχρεώσεων και δύνανται να ζητηθούν εν μέρει ή στο σύνολό τους για κάθε εκδήλωση.Η πρόσκληση υποβολής προσφορών διαιρείται σε 3 παρτίδες. Η διαίρεση βασίζεται στον αριθμό των συμμετεχόντων όπως εκτιμάται τη στιγμή του αρχικού αιτήματος για προσφορά από τον ευρωπαϊκό οργανισμό.
Υπηρεσίες
Ανοικτή διαδικασία
Έχει κλείσει
Επιλεγμένο
Σημεία αναφοράς
11/12/2018 00:00
04/02/2019 23:59
11/02/2019 14:00
Παρτίδες
Αριθμός παρτίδας Τίτλος Περιγραφή
Παρτίδα 1
Παρτίδα 1 — Εκδηλώσεις για 50-200 συμμετέχοντες
Διοργάνωση εκδηλώσεων για 50-200 συμμετέχοντες.
Παρτίδα 2
Παρτίδα 2 — Εκδηλώσεις για 201-650 συμμετέχοντες
Διοργάνωση εκδηλώσεων για 201-650 συμμετέχοντες.
Παρτίδα 3
Παρτίδα 3 — Εκδηλώσεις για περισσότερους από 650 συμμετέχοντες
Διοργάνωση εκδηλώσεων για περισσότερους από 650 συμμετέχοντες.
Προκηρύξεις
Αναφορά Είδος προκήρυξης Ημερομηνία δημοσίευσης
2018/S 238-542777
Προκήρυξη διαγωνισμού
11/12/2018 00:00