Λεπτομέρειες πρόσκλησης υποβολής προσφορών

Τίτλος:
Οργάνωση και υλοποίηση δραστηριοτήτων κατάρτισης και άλλων δραστηριοτήτων ανάπτυ...
Αναθέτουσα αρχή:
Consumer, Health, Agriculture and Food Executive Agency (Chafea)
Ημερομηνία δημοσίευσης στο TED:
15/11/2018
Προθεσμία παραλαβής προσφορών:
10/01/2019
Κατάσταση:
Έχει κλείσει
Πληροφορίες
CHAFEA/2018/CP/04
Οργάνωση και υλοποίηση δραστηριοτήτων κατάρτισης και άλλων δραστηριοτήτων ανάπτυξης ικανοτήτων στην ΕΕ, την Ισλανδία και τη...
Η πρόσκληση αποσκοπεί στην ανάπτυξη αποτελεσματικής προσέγγισης για την ανάπτυξη ικανοτήτων των οργανώσεων καταναλωτών και στην παροχή κατάρτισης / σεμιναρίων στους εκπροσώπους των οργανώσεων καταναλωτών των συμμετεχουσών χωρών, συμπεριλαμβανομένων άλλων παραγόντων και ενδιαφερομένων στην πολιτική για τους καταναλωτές. Ο ανάδοχος θα αναπτύξει μια αποτελεσματική προσέγγιση για την ανάπτυξη ικανοτήτων, συμπεριλαμβανομένης της ανάλυσης συγκεκριμένων αναγκών, χρήσιμης τόσο ως αποδεικτικό στοιχείο για τη χάραξη πολιτικής, όσο και με συμβουλευτικό χαρακτήρα στις ενώσεις καταναλωτών σχετικά με το πώς να αναπτύξουν καλύτερα την εσωτερική τους κατάρτιση και προσέγγιση δημιουργίας ικανοτήτων, ως προς τα αποτελέσματα και τις επιπτώσεις.
Υπηρεσίες
Ανοικτή διαδικασία
Έχει κλείσει
Επιλεγμένο
Η πιο οικονομική
Σημεία αναφοράς
15/11/2018 00:00
Άνευ αντικειμένου
Άνευ αντικειμένου
10/01/2019 23:59
21/01/2019 09:30
Παρτίδες Η πρόσκληση υποβολής προσφορών δεν έχει παρτίδες.
Προκηρύξεις
Αναφορά Notice type Ημερομηνία δημοσίευσης
2018/S 220-502703 Προκήρυξη διαγωνισμού 15/11/2018 00:00