Λεπτομέρειες πρόσκλησης υποβολής προσφορών

Τίτλος:
Μετατροπή και περαιτέρω ανάπτυξη της απογραφής φυτικών προϊόντων
Αναθέτουσα αρχή:
European Food Safety Authority (EFSA)
Ημερομηνία δημοσίευσης στο TED:
20/10/2018
Προθεσμία παραλαβής προσφορών:
31/01/2019
Κατάσταση:
Έχει κλείσει
Πληροφορίες
OC/EFSA/SCER/2018/03
Μετατροπή και περαιτέρω ανάπτυξη της απογραφής φυτικών προϊόντων
Ο γενικός στόχος της παρούσας σύμβασης-πλαίσιο είναι η διατήρηση, η επικαιροποίηση και η περαιτέρω ανάπτυξη της απογραφής φυτικών προϊόντων της EFSA ως εργαλείου ανοιχτής πηγής για την EFSA, τα ενδιαφερόμενα μέρη και την κοινότητα αξιολόγησης κινδύνου στο σύνολό της.
Υπηρεσίες
Ανοικτή διαδικασία
Έχει κλείσει
Επιλεγμένο
Δημόσια σύμβαση
Η πιο οικονομική
Όροι συμμετοχής
Κριτήρια επιλογής όπως ορίζονται στα έγγραφα της σύμβασης
Κριτήρια επιλογής όπως ορίζονται στα έγγραφα της σύμβασης
Κριτήρια επιλογής όπως ορίζονται στα έγγραφα της σύμβασης
Κριτήρια επιλογής όπως ορίζονται στα έγγραφα της σύμβασης
Σημεία αναφοράς
20/10/2018 00:00
31/01/2019 14:30
01/02/2019 14:30
Παρτίδες Η πρόσκληση υποβολής προσφορών δεν έχει παρτίδες.
Προκηρύξεις
Αναφορά Είδος προκήρυξης Ημερομηνία δημοσίευσης
2019/S 009-015451
Διορθωτικό
14/01/2019 00:00
2018/S 203-461081
Προκήρυξη διαγωνισμού
20/10/2018 00:00