Λεπτομέρειες πρόσκλησης υποβολής προσφορών

Τίτλος:
Προμήθεια μηχανών για ζεστά ροφήματα για το προσωπικό και τους επισκέπτες της EA...
Αναθέτουσα αρχή:
European Union Agency for Asylum (EUAA)
Ημερομηνία δημοσίευσης στο TED:
25/10/2018
Προθεσμία παραλαβής προσφορών:
27/11/2018
Κατάσταση:
Έχει κλείσει
Πληροφορίες
EASO/2018/688
Προμήθεια μηχανών για ζεστά ροφήματα για το προσωπικό και τους επισκέπτες της EASO, συμπεριλαμβανομένης της εγκατάστασης και της...
Ανοικτή διαδικασία σύναψης συμβάσεων για τη σύναψη μιας σύμβασης-πλαισίου για την προμήθεια μηχανών για ζεστά ροφήματα για το προσωπικό και τους επισκέπτες της EASO, συμπεριλαμβανομένης της εγκατάστασης και της συντήρησης.
Προμήθειες
Ανοικτή διαδικασία
Έχει κλείσει
Επιλεγμένο
Δημόσια σύμβαση
Τιμή
Όροι συμμετοχής
Κριτήρια επιλογής όπως ορίζονται στα έγγραφα της σύμβασης
Κριτήρια επιλογής όπως ορίζονται στα έγγραφα της σύμβασης
Κριτήρια επιλογής όπως ορίζονται στα έγγραφα της σύμβασης
Κριτήρια επιλογής όπως ορίζονται στα έγγραφα της σύμβασης
Σημεία αναφοράς
25/10/2018 00:00
27/11/2018 15:00
28/11/2018 11:00
Παρτίδες Η πρόσκληση υποβολής προσφορών δεν έχει παρτίδες.
Προκηρύξεις
Αναφορά Είδος προκήρυξης Ημερομηνία δημοσίευσης
2018/S 206-469177
Προκήρυξη διαγωνισμού
25/10/2018 00:00