Λεπτομέρειες πρόσκλησης υποβολής προσφορών

Τίτλος:
Υπηρεσίες μετάφρασης στα κροατικά, γερμανικά, ιρλανδικά, πολωνικά, ρουμάνικα και...
Αναθέτουσα αρχή:
European Parliament, DG Translation
Ημερομηνία δημοσίευσης στο TED:
06/11/2018
Προθεσμία παραλαβής προσφορών:
07/12/2018
Κατάσταση:
Έχει κλείσει
Πληροφορίες
EP TRAD PPP4 2018 MONOLINGUAL
Υπηρεσίες μετάφρασης στα κροατικά, γερμανικά, ιρλανδικά, πολωνικά, ρουμάνικα και ισπανικά
Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, ενεργώντας ως αναθέτουσα αρχή, εξ ονόματος του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης, του Ευρωπαϊκού Ελεγκτικού Συνεδρίου, της Ευρωπαϊκής Οικονομικής και Κοινωνικής Επιτροπής και της Επιτροπής των Περιφερειών, αποφάσισε να προκηρύξει τον παρόντα διαγωνισμό για τη σύναψη συμβάσεων-πλαίσιο για την παροχή υπηρεσιών μετάφρασης μονογλωσσικών εγγράφων γλώσσας πηγής από αγγλικά ή γαλλικά σε κροατικά, γερμανικά, ιρλανδικά, πολωνικά, ρουμανικά και ισπανικά.
Υπηρεσίες
Ανοικτή διαδικασία
Έχει κλείσει
Επιλεγμένο
Σημεία αναφοράς
06/11/2018
Άνευ αντικειμένου
Άνευ αντικειμένου
07/12/2018 12:00
21/01/2019 10:00
Παρτίδες
Αριθμός παρτίδας Τίτλος Περιγραφή
Παρτίδα 1 EN-HR Παροχή μεταφραστικών υπηρεσιών μονογλωσσικών εγγράφων γλώσσας πηγής από τα αγγλικά προς τα κροατικά. Ο εκτιμώμενος όγκος σελίδων προς μετάφραση ανά έτος είναι 10800.
Παρτίδα 2 FR-HR Παροχή μεταφραστικών υπηρεσιών μονογλωσσικών εγγράφων γλώσσας πηγής από τα γαλλικά προς τα κροατικά. Ο εκτιμώμενος όγκος σελίδων προς μετάφραση ανά έτος είναι 2000.
Παρτίδα 3 EN-DE Παροχή μεταφραστικών υπηρεσιών μονογλωσσικών εγγράφων γλώσσας πηγής από τα αγγλικά προς τα γερμανικά. Ο εκτιμώμενος όγκος σελίδων προς μετάφραση ανά έτος είναι 22300.
Παρτίδα 4 FR-DE Παροχή μεταφραστικών υπηρεσιών μονογλωσσικών εγγράφων γλώσσας πηγής από τα γαλλικά προς τα γερμανικά. Ο εκτιμώμενος όγκος σελίδων προς μετάφραση ανά έτος είναι 5500.
Παρτίδα 5 EN-GA Παροχή μεταφραστικών υπηρεσιών μονογλωσσικών εγγράφων γλώσσας πηγής από τα αγγλικά προς τα ιρλανδικά. Ο εκτιμώμενος όγκος σελίδων προς μετάφραση ανά έτος είναι 11800.
Παρτίδα 6 FR-GA Παροχή μεταφραστικών υπηρεσιών μονογλωσσικών εγγράφων γλώσσας πηγής από τα γαλλικά προς τα ιρλανδικά. Ο εκτιμώμενος όγκος σελίδων προς μετάφραση ανά έτος είναι 2000.
Παρτίδα 7 EN-PL Παροχή μεταφραστικών υπηρεσιών μονογλωσσικών εγγράφων γλώσσας πηγής από τα αγγλικά προς τα πολωνικά. Ο εκτιμώμενος όγκος σελίδων προς μετάφραση ανά έτος είναι 12300.
Παρτίδα 8 FR-PL Παροχή μεταφραστικών υπηρεσιών μονογλωσσικών εγγράφων γλώσσας πηγής από τα γαλλικά προς τα πολωνικά. Ο εκτιμώμενος όγκος σελίδων προς μετάφραση ανά έτος είναι 2500.
Παρτίδα 9 EN-RO Παροχή μεταφραστικών υπηρεσιών μονογλωσσικών εγγράφων γλώσσας πηγής από τα αγγλικά προς τα ρουμανικά. Ο εκτιμώμενος όγκος σελίδων προς μετάφραση ανά έτος είναι 11300.
Παρτίδα 10 FR-RO Παροχή μεταφραστικών υπηρεσιών μονογλωσσικών εγγράφων γλώσσας πηγής από τα γαλλικά προς τα ρουμανικά. Ο εκτιμώμενος όγκος σελίδων προς μετάφραση ανά έτος είναι 2500.
Παρτίδα 11 EN-ES Παροχή μεταφραστικών υπηρεσιών μονογλωσσικών εγγράφων γλώσσας πηγής από τα αγγλικά προς τα ισπανικά. Ο εκτιμώμενος όγκος σελίδων προς μετάφραση ανά έτος είναι 13300.
Παρτίδα 12 FR-ES Παροχή μεταφραστικών υπηρεσιών μονογλωσσικών εγγράφων γλώσσας πηγής από τα γαλλικά προς τα ισπανικά. Ο εκτιμώμενος όγκος σελίδων προς μετάφραση ανά έτος είναι 3000.
Προκηρύξεις
Αναφορά Notice type Ημερομηνία δημοσίευσης
2018/S 213-487619 Προκήρυξη διαγωνισμού 06/11/2018