Λεπτομέρειες πρόσκλησης υποβολής προσφορών

Τίτλος:
Υπηρεσίες μετάφρασης στα κροατικά, γερμανικά, ιρλανδικά, πολωνικά, ρουμάνικα και...
Αναθέτουσα αρχή:
European Parliament, DG Translation
Ημερομηνία δημοσίευσης στο TED:
06/11/2018
Προθεσμία παραλαβής προσφορών:
07/12/2018
Κατάσταση:
Έχει κλείσει
Πληροφορίες
EP TRAD PPP4 2018 MULTILINGUAL
Υπηρεσίες μετάφρασης στα κροατικά, γερμανικά, ιρλανδικά, πολωνικά, ρουμάνικα και ισπανικά
Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, ενεργώντας ως αναθέτουσα αρχή, εξ ονόματος της Ευρωπαϊκής Οικονομικής και Κοινωνικής Επιτροπής και της Επιτροπής των Περιφερειών, αποφάσισε να προκηρύξει τον παρόντα διαγωνισμό για τη σύναψη συμβάσεων-πλαίσιο για την παροχή πλήρων υπηρεσιών μετάφρασης για τη διαχείριση των μεταφράσεων από πολυγλωσσικά και μονογλωσσικά έγγραφα πηγής στις ακόλουθες γλώσσες κροατικά, γερμανικά, ιρλανδικά, πολωνικά, ρουμάνικα και ισπανικά.
Υπηρεσίες
Ανοικτή διαδικασία
Έχει κλείσει
Επιλεγμένο
Σημεία αναφοράς
06/11/2018
Άνευ αντικειμένου
Άνευ αντικειμένου
07/12/2018 12:00
15/01/2019 10:00
Παρτίδες
Αριθμός παρτίδας Τίτλος Περιγραφή
Παρτίδα 1 Προς τα κροατικά Παροχή υπηρεσιών μετάφρασης από πολυγλωσσικά και μονογλωσσικά έγγραφα πηγής προς τα κροατικά. Ο εκτιμώμενος όγκος σελίδων προς μετάφραση ανά έτος είναι 18000.
Παρτίδα 2 Προς τα γερμανικά Παροχή υπηρεσιών μετάφρασης από πολυγλωσσικά και μονογλωσσικά έγγραφα πηγής προς τα γερμανικά. Ο εκτιμώμενος όγκος σελίδων προς μετάφραση ανά έτος είναι 23000.
Παρτίδα 3 Προς τα ιρλανδικά Παροχή υπηρεσιών μετάφρασης από πολυγλωσσικά και μονογλωσσικά έγγραφα πηγής προς τα ιρλανδικά. Ο εκτιμώμενος όγκος σελίδων προς μετάφραση ανά έτος είναι 18000.
Παρτίδα 4 Προς τα πολωνικά Παροχή υπηρεσιών μετάφρασης από πολυγλωσσικά και μονογλωσσικά έγγραφα πηγής προς τα πολωνικά. Ο εκτιμώμενος όγκος σελίδων προς μετάφραση ανά έτος είναι 23000.
Παρτίδα 5 Προς τα ρουμανικά Παροχή υπηρεσιών μετάφρασης από πολυγλωσσικά και μονογλωσσικά έγγραφα πηγής προς τα ρουμανικά. Ο εκτιμώμενος όγκος σελίδων προς μετάφραση ανά έτος είναι 23000.
Παρτίδα 6 Προς τα ισπανικά Παροχή υπηρεσιών μετάφρασης από πολυγλωσσικά και μονογλωσσικά έγγραφα πηγής προς τα ισπανικά. Ο εκτιμώμενος όγκος σελίδων προς μετάφραση ανά έτος είναι 23000.
Προκηρύξεις
Αναφορά Notice type Ημερομηνία δημοσίευσης
2018/S 213-487618 Προκήρυξη διαγωνισμού 06/11/2018