Λεπτομέρειες πρόσκλησης υποβολής προσφορών

Τίτλος:
AO 10553 Γραφείο εξυπηρέτησης πρώτου επιπέδου και έρευνες για τους χρήστες των η...
Αναθέτουσα αρχή:
Publications Office of the European Union (OP)
Ημερομηνία δημοσίευσης στο TED:
12/03/2014
Προθεσμία παραλαβής προσφορών:
30/04/2014
Κατάσταση:
Έχει κλείσει
Πληροφορίες
AO 10553.
AO 10553 Γραφείο εξυπηρέτησης πρώτου επιπέδου και έρευνες για τους χρήστες των ηλεκτρονικών υπηρεσιών και λοιπών προϊόντων της...
Αντικείμενο της παρούσας πρόσκλησης υποβολής προσφορών αποτελεί η παροχή ενός γραφείου εξυπηρέτησης πρώτου επιπέδου για τους χρήστες των ηλεκτρονικών υπηρεσιών της Υπηρεσίας Εκδόσεων (τμήμα 1) και η διεξαγωγή ερευνών σχετικά με τα ίδια προϊόντα (τμήμα 2).
Υπηρεσίες
Ανοικτή διαδικασία
Έχει κλείσει
Επιλεγμένο
Σημεία αναφοράς
12/03/2014 00:00
23/04/2014 23:59
30/04/2014 23:59
07/05/2014 14:30
Παρτίδες
Αριθμός παρτίδας Τίτλος Περιγραφή
Παρτίδα 1
Γραφείο εξυπηρέτησης πρώτου επιπέδου για τους χρήστες των ηλεκτρονικών υπηρεσιών και λοιπών προϊόντων της Υπηρεσίας Εκδόσεων
Παροχή πληροφοριών και βοήθειας (μέσω τηλεφώνου, φαξ, ταχυδρομείου ή ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, καθώς και μέσω λοιπών μελλοντικών μορφών ηλεκτρονικής παράδοσης) προς τους χρήστες ηλεκτρονικών και λοιπών προϊόντων, υπηρεσιών και δραστηριοτήτων της Υπηρεσίας Εκδόσεων.
Παρτίδα 2
Έρευνες για την αξιολόγηση της επίδρασης και της αποτελεσματικότητας των δημοσιεύσεων και των διαδικτυακών υπηρεσιών της...
Διεξαγωγή ερευνών (κυρίως μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, κοινωνικών μέσων και ειδικών δικτυακών τόπων) για την αξιολόγηση της επίδρασης και της αποτελεσματικότητας των δημοσιεύσεων και των διαδικτυακών υπηρεσιών της Υπηρεσίας Εκδόσεων.
Προκηρύξεις
Αναφορά Είδος προκήρυξης Ημερομηνία δημοσίευσης
2014/S 050-082717
Προκήρυξη διαγωνισμού
12/03/2014 00:00