Λεπτομέρειες πρόσκλησης υποβολής προσφορών

Τίτλος:
Παροχή υπηρεσιών ταξιδιωτικού πρακτορείου για την Αντιπροσωπεία της Ευρωπαϊκής Έ...
Αναθέτουσα αρχή:
European External Action Service (EEAS)
Ημερομηνία δημοσίευσης στο TED:
22/12/2018
Προθεσμία παραλαβής προσφορών:
11/02/2019
Κατάσταση:
Έχει κλείσει
Πληροφορίες
EEAS-652-DELRUSM-SER-FWC
Παροχή υπηρεσιών ταξιδιωτικού πρακτορείου για την Αντιπροσωπεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης στην Ρωσία
Υπηρεσίες ταξιδιωτικού πρακτορείου για ταξίδια που σχετίζονται με την εργασία, κυρίως στην Ρωσία, στην Ευρώπη, αλλά και σε άλλους προορισμούς.
Υπηρεσίες
Ανοικτή διαδικασία
Έχει κλείσει
Επιλεγμένο
Συμφωνία πλαίσιο
https://eeas.europa.eu/delegations/russia/area/jobs-funds_en
Τιμή
Όροι συμμετοχής
Ανατρέξτε στα έγγραφα διαγωνισμού που διατίθενται στη διεύθυνση που αναφέρεται στο τμήμα I.3).
Κριτήρια επιλογής όπως ορίζονται στα έγγραφα της σύμβασης
Κριτήρια επιλογής όπως ορίζονται στα έγγραφα της σύμβασης
Κριτήρια επιλογής όπως ορίζονται στα έγγραφα της σύμβασης
Κριτήρια επιλογής όπως ορίζονται στα έγγραφα της σύμβασης
Σημεία αναφοράς
22/12/2018 00:00
Άνευ αντικειμένου
Άνευ αντικειμένου
11/02/2019 16:00
12/02/2019 10:00
Παρτίδες Η πρόσκληση υποβολής προσφορών δεν έχει παρτίδες.
Προκηρύξεις
Αναφορά Notice type Ημερομηνία δημοσίευσης
2018/S 247-566800 Προκήρυξη διαγωνισμού 22/12/2018 00:00