Λεπτομέρειες πρόσκλησης υποβολής προσφορών

Τίτλος:
Ανάλυση αγοράς της ΕΕ και της αγοράς σε επίπεδο χώρας για τη γεωργία
Αναθέτουσα αρχή:
European Investment Bank (EIB)
Ημερομηνία δημοσίευσης στο TED:
31/10/2018
Προθεσμία παραλαβής προσφορών:
11/12/2018
Κατάσταση:
Έχει κλείσει
Πληροφορίες
TA2018142 R0 TAP
Ανάλυση αγοράς της ΕΕ και της αγοράς σε επίπεδο χώρας για τη γεωργία
Ο γενικός στόχος της αποστολής είναι να παράσχει πρόσθετη ικανότητα στην ΕΤΕπ και στη ΓΔ Γεωργίας στην προετοιμασία ενός συνόλου ειδικών ανά χώρα αναλύσεων της αγοράς σχετικά με τις οικονομικές ανάγκες σε δύο τομείς: τη γεωργία και τα γεωργικά τρόφιμα. Οι 2 τομείς πρέπει να αναλυθούν χωριστά με βάση τα σχετικά δεδομένα και την ανάγκη συλλογής τους. Μετά την ανάλυση αυτή, θα πρέπει να πραγματοποιηθεί συνολική αξιολόγηση των κοινών χαρακτηριστικών ανά τομέα, σε ευρύτερη κλίμακα, δηλαδή σε επίπεδο ΕΕ.Η υποστήριξη από τον πάροχο υπηρεσιών στο πλαίσιο της παρούσας εργασίας αποσκοπεί στην επίτευξη των ακόλουθων αποτελεσμάτων:1) Εικοσιτετράωρες εκθέσεις χρηματοπιστωτικής αγοράς ανά χώρα σχετικά με τις ανάγκες χρηματοδότησης των γεωργικών επιχειρήσεων για καθένα από τα κράτη μέλη της ΕΕ που καλύπτονται (ΕΕ 28, εξαιρουμένου του Ηνωμένου Βασιλείου, του Λουξεμβούργου, της Μάλτας και της Κύπρου),2) Συνολική συγκεντρωτική έκθεση σε επίπεδο ΕΕ, συμπεριλαμβανομένης της αξιολόγησης της οικονομικής κατάστασης στον τομέα της γεωργίας και των γεωργικών προϊόντων διατροφής,3) Συνοπτική παρουσίαση που καλύπτει τόσο τις εκθέσεις σε επίπεδο ΕΕ όσο και τις εκθέσεις χώρα.
Υπηρεσίες
Ανοικτή διαδικασία
Έχει κλείσει
Επιλεγμένο
Η πιο οικονομική
Σημεία αναφοράς
31/10/2018 00:00
11/12/2018 23:59
13/12/2018 15:00
Παρτίδες Η πρόσκληση υποβολής προσφορών δεν έχει παρτίδες.
Προκηρύξεις
Αναφορά Είδος προκήρυξης Ημερομηνία δημοσίευσης
2018/S 210-479165
Προκήρυξη διαγωνισμού
31/10/2018 00:00