Λεπτομέρειες πρόσκλησης υποβολής προσφορών

Τίτλος:
Παροχή υπηρεσιών συντήρησης και ανάπτυξης για τους δικτυακούς τόπους του Οργανισ...
Αναθέτουσα αρχή:
Agency for the Cooperation of Energy Regulators (ACER)
Ημερομηνία δημοσίευσης στο TED:
27/10/2018
Προθεσμία παραλαβής προσφορών:
05/12/2018
Κατάσταση:
Έχει κλείσει
Πληροφορίες
ACER/OP/DO/14/2018
Παροχή υπηρεσιών συντήρησης και ανάπτυξης για τους δικτυακούς τόπους του Οργανισμού Συνεργασίας των Ρυθμιστικών Αρχών Ενέργειας
Παροχή υπηρεσιών συντήρησης και ανάπτυξης για τους δικτυακούς τόπους του Οργανισμού Συνεργασίας των Ρυθμιστικών Αρχών Ενέργειας.
Υπηρεσίες
Ανοικτή διαδικασία
Έχει κλείσει
Επιλεγμένο
Η πιο οικονομική
Σημεία αναφοράς
27/10/2018 00:00
05/12/2018 16:00
12/12/2018 11:00
Παρτίδες Η πρόσκληση υποβολής προσφορών δεν έχει παρτίδες.
Προκηρύξεις
Αναφορά Είδος προκήρυξης Ημερομηνία δημοσίευσης
2018/S 208-473922
Προκήρυξη διαγωνισμού
27/10/2018 00:00