Λεπτομέρειες πρόσκλησης υποβολής προσφορών

Τίτλος:
SANTE/2018/F6/020 - Υπηρεσία δικτύου ηλεκτρικού ρεύματος
Αναθέτουσα αρχή:
European Commission, DG Health and Food Safety (SANTE)
Ημερομηνία δημοσίευσης στο TED:
16/11/2018
Προθεσμία παραλαβής προσφορών:
07/01/2019
Κατάσταση:
Έχει κλείσει
Πληροφορίες
SANTE/2018/F6/020
SANTE/2018/F6/020 - Υπηρεσία δικτύου ηλεκτρικού ρεύματος
Παροχή δικτύου ηλεκτρικού ρεύματος για την τοποθεσία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στο Grange, Dunsany, Co. Meath.
Υπηρεσίες
Ανοικτή διαδικασία
Έχει κλείσει
Επιλεγμένο
Άνευ αντικειμένου
Σημεία αναφοράς
16/11/2018 00:00
Άνευ αντικειμένου
07/01/2019 23:59
08/01/2019 00:00
Παρτίδες Η πρόσκληση υποβολής προσφορών δεν έχει παρτίδες.
Προκηρύξεις
Αναφορά Είδος προκήρυξης Ημερομηνία δημοσίευσης
2018/S 224-511789
Διορθωτικό
21/11/2018 00:00
2018/S 221-504907
Προκήρυξη διαγωνισμού
16/11/2018 00:00