Λεπτομέρειες πρόσκλησης υποβολής προσφορών

Τίτλος:
Σύμβαση-πλαίσιο για την παροχή δεδομένων δορυφορικής τηλεανίχνευσης και συναφών ...
Αναθέτουσα αρχή:
European Commission, Joint Research Centre - Ispra (JRC-IPR)
Ημερομηνία δημοσίευσης στο TED:
12/09/2019
Προθεσμία παραλαβής προσφορών:
17/10/2019
Κατάσταση:
Έχει κλείσει
Η προθεσμία για την καταφόρτωση εγγράφων για την παρούσα πρόσκληση υποβολής προσφορών έχει συμπληρωθεί. Η καταφόρτωση εγγράφων δεν είναι δυνατή Η προθεσμία για την καταφόρτωση εγγράφων για την παρούσα πρόσκληση υποβολής προσφορών έχει συμπληρωθεί. Η καταφόρτωση εγγράφων δεν είναι δυνατή
Πληροφορίες
JRC/IPR/2019/OP/1276
Σύμβαση-πλαίσιο για την παροχή δεδομένων δορυφορικής τηλεανίχνευσης και συναφών υπηρεσιών προς υποστήριξη των επιτόπιων...
Προμήθεια δεδομένων δορυφορικής τηλεανίχνευσης και παροχή συναφών υπηρεσιών προς υποστήριξη επιτόπιων ελέγχων στο πλαίσιο της Κοινής Γεωργικής Πολιτικής (ΚΓΠ).
Προμήθειες
Ανοικτή διαδικασία
Έχει κλείσει
Επιλεγμένο
Συμφωνία πλαίσιο
Η βέλτιστη σχέση ποιότητας/τιμής
48329000
ITC41
Additional CPV Supplementary CPV
72319000
48610000
32534000
32533000
Όροι συμμετοχής
Βλέπε διαδικτυακή διεύθυνση που παρέχεται στο τμήμα I.3).
Κριτήρια επιλογής όπως ορίζονται στα έγγραφα της σύμβασης
Κριτήρια επιλογής όπως ορίζονται στα έγγραφα της σύμβασης
Κριτήρια επιλογής όπως ορίζονται στα έγγραφα της σύμβασης
Κριτήρια επιλογής όπως ορίζονται στα έγγραφα της σύμβασης
Σημεία αναφοράς
12/09/2019 00:00
17/10/2019 16:00
18/10/2019 09:30
Παρτίδες Η πρόσκληση υποβολής προσφορών δεν έχει παρτίδες.
Προκηρύξεις
Αναφορά Είδος προκήρυξης Ημερομηνία δημοσίευσης
2019/S 190-461112
Διορθωτικό
02/10/2019 00:00
2019/S 176-427521
Προκήρυξη διαγωνισμού
12/09/2019 00:00