Λεπτομέρειες πρόσκλησης υποβολής προσφορών

Τίτλος:
Αθηνά 18-1: Υπηρεσίες ιατρικής αεροδιακομιδής εντός θεάτρου επιχειρήσεων για τις...
Αναθέτουσα αρχή:
Council of the European Union
Ημερομηνία δημοσίευσης στο TED:
31/10/2018
Προθεσμία παραλαβής προσφορών:
07/01/2019
Κατάσταση:
Έχει κλείσει
Πληροφορίες
ATHENA 18-1
Αθηνά 18-1: Υπηρεσίες ιατρικής αεροδιακομιδής εντός θεάτρου επιχειρήσεων για τις στρατιωτικές επιχειρήσεις και αποστολές της...
Η «Αθηνά» καλεί τους οικονομικούς φορείς (εφεξής «ο/οι υποψήφιος/οι") που ενδιαφέρονται και είναι σε θέση να παρέχουν υπηρεσίες ιατρικής αεροδιακομιδής ασθενών στο θέατρο επιχειρήσεων από το σημείο τραυματισμού στην αρχική εγκατάσταση ιατρικής περίθαλψης (Ρόλος 2) ή τη μεταφορά ασθενών μεταξύ θεάτρου επιχειρήσεων και εγκαταστάσεων ιατρικής περίθαλψης.Η Airmedevac είναι η κίνηση ασθενών που χρησιμοποιούν ειδικά αεροσκάφη υπό ιατρική επίβλεψη σε εγκαταστάσεις ιατρικής περίθαλψης. Αυτό απαιτεί εξειδικευμένο ιατρικό προσωπικό και συγκεκριμένα περιουσιακά στοιχεία.
Υπηρεσίες
Ανοικτή διαδικασία
Έχει κλείσει
Επιλεγμένο
Η πιο οικονομική
Σημεία αναφοράς
31/10/2018 00:00
07/01/2019 00:00
14/01/2019 15:00
Παρτίδες Η πρόσκληση υποβολής προσφορών δεν έχει παρτίδες.
Προκηρύξεις
Αναφορά Είδος προκήρυξης Ημερομηνία δημοσίευσης
2018/S 234-533840
Διορθωτικό
05/12/2018 00:00
2018/S 210-479172
Προκήρυξη διαγωνισμού
31/10/2018 00:00