Λεπτομέρειες πρόσκλησης υποβολής προσφορών

Τίτλος:
Παροχή χώρων και υπηρεσιών που σχετίζονται με πιλοτικό πρόγραμμα μηχανισμού στήρ...
Αναθέτουσα αρχή:
European Asylum Support Office (EASO)
Ημερομηνία δημοσίευσης στο TED:
24/11/2018
Προθεσμία παραλαβής προσφορών:
28/01/2019
Κατάσταση:
Έχει κλείσει
Πληροφορίες
EASO/2018/695
Παροχή χώρων και υπηρεσιών που σχετίζονται με πιλοτικό πρόγραμμα μηχανισμού στήριξης επανεγκατάστασης (RSF) στην Τουρκία
Η EASO αναλαμβάνει πιλοτικό έργο για τη δημιουργία μηχανισμού στήριξης επανεγκατάστασης στην Τουρκία προκειμένου να ενισχυθεί ο επιχειρησιακός συντονισμός των δραστηριοτήτων επανεγκατάστασης των κρατών μελών από έναν εξειδικευμένο μηχανισμό και να υποστηριχθεί τα κράτη μέλη όσον αφορά την εκπλήρωση των δεσμεύσεών τους για επανεγκατάσταση.
Υπηρεσίες
Ανοικτή διαδικασία
Έχει κλείσει
Επιλεγμένο
Συμφωνία πλαίσιο
Η πιο οικονομική
Όροι συμμετοχής
Κριτήρια επιλογής όπως ορίζονται στα έγγραφα της σύμβασης
Κριτήρια επιλογής όπως ορίζονται στα έγγραφα της σύμβασης
Κριτήρια επιλογής όπως ορίζονται στα έγγραφα της σύμβασης
Κριτήρια επιλογής όπως ορίζονται στα έγγραφα της σύμβασης
Σημεία αναφοράς
24/11/2018 00:00
28/01/2019 15:00
29/01/2019 11:00
Παρτίδες Η πρόσκληση υποβολής προσφορών δεν έχει παρτίδες.
Προκηρύξεις
Αναφορά Notice type Ημερομηνία δημοσίευσης
2019/S 008-013301 Διορθωτικό 11/01/2019 00:00
2018/S 227-518545 Προκήρυξη διαγωνισμού 24/11/2018 00:00