Λεπτομέρειες πρόσκλησης υποβολής προσφορών

Τίτλος:
DIGIT/R2/PO/2013/023 Λογισμικό για διαφοροποίηση και εξέλιξη στον τομέα της καιν...
Αναθέτουσα αρχή:
European Commission, DG Informatics (DIGIT)
Ημερομηνία δημοσίευσης στο TED:
20/02/2014
Προθεσμία παραλαβής προσφορών:
31/03/2014
Κατάσταση:
Έχει κλείσει
Πληροφορίες
DIGIT/R2/PO/2013/023.
DIGIT/R2/PO/2013/023 Λογισμικό για διαφοροποίηση και εξέλιξη στον τομέα της καινοτομίας - SIDE
Στόχος της σύμβασης είναι η σύναψη σύμβασης-πλαισίου για την παροχή δικαιωμάτων χρηστών σχετικά με μη αποκλειστικές και μη μεταβιβάσιμες άδειες χρήσης από μία μεγάλη ποικιλία προϊόντων και αδειών λογισμικού υπολογιστών, και την παροχή υπηρεσιών συντήρησης και πληροφορικής καθώς και υπηρεσιών τεκμηρίωσης των ανωτέρω.
Προμήθειες
Ανοικτή διαδικασία
Έχει κλείσει
Επιλεγμένο
Άνευ αντικειμένου
Σημεία αναφοράς
20/02/2014 00:00
Άνευ αντικειμένου
31/03/2014 23:59
07/04/2014 10:30
Παρτίδες Η πρόσκληση υποβολής προσφορών δεν έχει παρτίδες.
Προκηρύξεις
Αναφορά Είδος προκήρυξης Ημερομηνία δημοσίευσης
2014/S 036-058247
Προκήρυξη διαγωνισμού
20/02/2014 00:00