Λεπτομέρειες πρόσκλησης υποβολής προσφορών

Τίτλος:
Προμήθεια θωρακισμένων οχημάτων
Αναθέτουσα αρχή:
European External Action Service (EEAS)
Ημερομηνία δημοσίευσης στο TED:
29/12/2018
Προθεσμία παραλαβής προσφορών:
04/06/2019
Κατάσταση:
Έχει κλείσει
Πληροφορίες
EEAS-655-DIVSI1-SUP-FWC
Προμήθεια θωρακισμένων οχημάτων
Η Αναθέτουσα Αρχή προτίθεται να συνάψει σύμβαση-πλαίσιο για την προμήθεια, τη συντήρηση, την εξυπηρέτηση μετά την πώληση τεθωρακισμένων οχημάτων, την προμήθεια ανταλλακτικών και την παροχή σχετικής κατάρτισης, σύμφωνα με τις προδιαγραφές που ορίζονται στα έγγραφα της σύμβασης.
Προμήθειες
Περιορισμένη πρόσβαση
Έχει κλείσει
Επιλεγμένο
Σημεία αναφοράς
29/12/2018 00:00
04/06/2019 17:00
07/02/2019 17:00
Παρτίδες
Αριθμός παρτίδας Τίτλος Περιγραφή
Παρτίδα 1 Θωρακισμένα σπορ οχήματα πολλαπλών χρήσεων 4x4 (SUV), VR7 Ο αντισυμβαλλόμενος παρέχει τους αναγκαίους ανθρώπινους και υλικούς πόρους για την παροχή υπηρεσιών και προμηθειών, στην παρακάτω -μη εξαντλητική- λίστα: προμήθεια και παράδοση τεθωρακισμένων οχημάτων, προμήθεια και παράδοση ανταλλακτικών, υπηρεσίες μετά την πώληση και συντήρηση, κατάρτιση.
Παρτίδα 2 Θωρακισμένα σπορ οχήματα πολλαπλών χρήσεων 4x4 (SUV), VR9 Ο αντισυμβαλλόμενος παρέχει τους αναγκαίους ανθρώπινους και υλικούς πόρους για την παροχή υπηρεσιών και προμηθειών, στην παρακάτω -μη εξαντλητική- λίστα: προμήθεια και παράδοση τεθωρακισμένων οχημάτων, προμήθεια και παράδοση ανταλλακτικών, υπηρεσίες μετά την πώληση και συντήρηση, κατάρτιση.
Παρτίδα 3 Θωρακισμένα βαρέα οχήματα εκτός δρόμου 4x4 - VR7 Ο αντισυμβαλλόμενος παρέχει τους αναγκαίους ανθρώπινους και υλικούς πόρους για την παροχή υπηρεσιών και προμηθειών, στην παρακάτω -μη εξαντλητική- λίστα: προμήθεια και παράδοση τεθωρακισμένων οχημάτων, προμήθεια και παράδοση ανταλλακτικών, υπηρεσίες μετά την πώληση και συντήρηση, κατάρτιση.
Παρτίδα 4 Θωρακισμένα μίνι λεωφορεία, VR 7 Ο αντισυμβαλλόμενος παρέχει τους αναγκαίους ανθρώπινους και υλικούς πόρους για την παροχή υπηρεσιών και προμηθειών, στην παρακάτω -μη εξαντλητική- λίστα: προμήθεια και παράδοση τεθωρακισμένων οχημάτων, προμήθεια και παράδοση ανταλλακτικών, υπηρεσίες μετά την πώληση και συντήρηση, κατάρτιση.
Προκηρύξεις
Αναφορά Είδος προκήρυξης Ημερομηνία δημοσίευσης
2018/S 250-576681 Προκήρυξη διαγωνισμού 29/12/2018 00:00