Λεπτομέρειες πρόσκλησης υποβολής προσφορών

Τίτλος:
Προμήθεια, εγκατάσταση και συντήρηση ενός δομοστοιχειωτού φασματόμετρου υγροχρωμ...
Αναθέτουσα αρχή:
European Commission, Joint Research Centre - Geel (JRC-GEE)
Ημερομηνία δημοσίευσης στο TED:
29/11/2018
Προθεσμία παραλαβής προσφορών:
10/01/2019
Κατάσταση:
Έχει κλείσει
Πληροφορίες
JRC/GEE/2018/F.6/0047/OC
Προμήθεια, εγκατάσταση και συντήρηση ενός δομοστοιχειωτού φασματόμετρου υγροχρωματογραφίας μαζών τριπλού τετραπολικού (LC-MS/MS)
Ο διαγωνισμός αφορά την προμήθεια και την προληπτική συντήρηση ενός συστήματος υγροχρωματογραφίας συζευγμένου με φασματόμετρο μαζών. Το νέο όργανο θα αντικαταστήσει ένα παλιό όργανο στο εργαστήριο. Το όργανο, στο οποίο το εργαστήριο εκτελεί μια επικυρωμένη μέθοδο, είναι ζωτικής σημασίας για την παραγωγή κλινικών υλικών αναφοράς.
Προμήθειες
Ανοικτή διαδικασία
Έχει κλείσει
Επιλεγμένο
Δημόσια σύμβαση
Τιμή
Όροι συμμετοχής
Βλέπε διαδικτυακή διεύθυνση που παρέχεται στο τμήμα I.3).
Κριτήρια επιλογής όπως ορίζονται στα έγγραφα της σύμβασης
Κριτήρια επιλογής όπως ορίζονται στα έγγραφα της σύμβασης
Κριτήρια επιλογής όπως ορίζονται στα έγγραφα της σύμβασης
Κριτήρια επιλογής όπως ορίζονται στα έγγραφα της σύμβασης
Σημεία αναφοράς
29/11/2018 00:00
10/01/2019 16:00
15/01/2019 10:00
Παρτίδες Η πρόσκληση υποβολής προσφορών δεν έχει παρτίδες.
Προκηρύξεις
Αναφορά Είδος προκήρυξης Ημερομηνία δημοσίευσης
2018/S 230-525052 Προκήρυξη διαγωνισμού 29/11/2018 00:00