Λεπτομέρειες πρόσκλησης υποβολής προσφορών

Τίτλος:
Μελέτη σχετικά με την πρόσβαση αγαθών και υπηρεσιών της Ευρωπαϊκής Ένωσης στις α...
Αναθέτουσα αρχή:
European Commission, DG Financial Stability, Financial Services and Capital Mark...
Ημερομηνία δημοσίευσης στο TED:
15/04/2014
Προθεσμία παραλαβής προσφορών:
21/05/2014
Κατάσταση:
Έχει κλείσει
Η προθεσμία για την καταφόρτωση εγγράφων για την παρούσα πρόσκληση υποβολής προσφορών έχει συμπληρωθεί. Η καταφόρτωση εγγράφων δεν είναι δυνατή Η προθεσμία για την καταφόρτωση εγγράφων για την παρούσα πρόσκληση υποβολής προσφορών έχει συμπληρωθεί. Η καταφόρτωση εγγράφων δεν είναι δυνατή
Πληροφορίες
MARKT/2014/011/C.
Μελέτη σχετικά με την πρόσβαση αγαθών και υπηρεσιών της Ευρωπαϊκής Ένωσης στις αγορές δημοσίων συμβάσεων τρίτων χωρών
Αντικείμενο της σύμβασης είναι η παροχή λεπτομερών και δομημένων πληροφοριών για τις αγορές δημοσίων συμβάσεων των κύριων εμπορικών εταίρων της ΕΕ που δεν συμμετέχουν στη ΣΔΣ (όπως η Βραζιλία, η Ινδία, η Κίνα, το Μεξικό, η Ρωσία και η Τουρκία) και ο εντοπισμός τυχόν μέτρων προστατευτισμού, ρυθμιστικών και μη, τα οποία περιορίζουν την πρόσβαση στις αγορές δημοσίων συμβάσεων.Προκειμένου να προσδιοριστούν οι προτεραιότητες και να ενισχυθεί η θέση της ΕΕ στις επαφές με διάφορες τρίτες χώρες ιδίως ενόψει μελλοντικών προσχωρήσεων στη συμφωνία σχετικά με τις δημόσιες συμβάσεις του ΠΟΕ, χρειάζονται ακριβείς πληροφορίες για τη δομή, το επίπεδο και την οργάνωση των αγορών δημοσίων συμβάσεων. Επί του παρόντος είναι διαθέσιμες λίγες πληροφορίες σχετικά με το άνοιγμα των αγορών δημοσίων συμβάσεων σε τρίτες χώρες και χρειάζεται σύνθετη οικονομική και στατιστική ανάλυση για τη συγκέντρωση των σχετικών στοιχείων.
Υπηρεσίες
Ανοικτή διαδικασία
Έχει κλείσει
Επιλεγμένο
Άνευ αντικειμένου
Σημεία αναφοράς
15/04/2014 00:00
Άνευ αντικειμένου
21/05/2014 23:59
02/06/2014 14:00
Παρτίδες Η πρόσκληση υποβολής προσφορών δεν έχει παρτίδες.
Προκηρύξεις
Αναφορά Είδος προκήρυξης Ημερομηνία δημοσίευσης
2014/S 074-127000
Προκήρυξη διαγωνισμού
15/04/2014 00:00