Λεπτομέρειες πρόσκλησης υποβολής προσφορών

Τίτλος:
Υπηρεσίες ασφαλείας για την Αντιπροσωπεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης στη Ναμίμπια
Αναθέτουσα αρχή:
European External Action Service (EEAS)
Ημερομηνία δημοσίευσης στο TED:
10/07/2019
Προθεσμία παραλαβής προσφορών:
Άνευ αντικειμένου
Κατάσταση:
Άνοιγμα
Πληροφορίες
EEAS/DELNAMW/2019/CPN/0013
Υπηρεσίες ασφαλείας για την Αντιπροσωπεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης στη Ναμίμπια
Ο ανάδοχος θα παράσχει τους αναγκαίους ανθρώπινους και υλικούς πόρους για τη διασφάλιση της ασφάλειας των προσώπων και των περιουσιακών στοιχείων υπό την ευθύνη της αναθέτουσας αρχής. Οι κύριες υπηρεσίες που θα παρασχεθούν, μεταξύ άλλων, μπορεί να περιλαμβάνουν την παροχή υπηρεσιών φυλάκων ασφαλείας, «ενεργά» συστήματα παρακολούθησης GPS/GPRS, συστήματα συναγερμού και συστήματα κλειστού κυκλώματος τηλεόρασης.
Υπηρεσίες
Ανταγωνιστική διαδικασία με διαπραγμάτευση
Άνοιγμα
Επιλεγμένο
Η βέλτιστη σχέση ποιότητας/τιμής
79710000
00
Additional CPV Supplementary CPV
79713000
79711000
Σημεία αναφοράς
10/07/2019
Άνευ αντικειμένου
Άνευ αντικειμένου
Άνευ αντικειμένου
19/08/2019
Άνευ αντικειμένου
Παρτίδες Η πρόσκληση υποβολής προσφορών δεν έχει παρτίδες.
Προκηρύξεις
Αναφορά Notice type Ημερομηνία δημοσίευσης
2019/S 131-320814 Προκήρυξη διαγωνισμού 10/07/2019