Λεπτομέρειες πρόσκλησης υποβολής προσφορών

Τίτλος:
Ψύξη από ανανεώσιμες πηγές σύμφωνα με την αναθεωρημένη οδηγία για τις ανανεώσιμε...
Αναθέτουσα αρχή:
European Commission, DG Energy (ENER)
Ημερομηνία δημοσίευσης στο TED:
15/12/2018
Προθεσμία παραλαβής προσφορών:
11/02/2019
Κατάσταση:
Έχει κλείσει
Πληροφορίες
ENER/C1/2018-493
Ψύξη από ανανεώσιμες πηγές σύμφωνα με την αναθεωρημένη οδηγία για τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας
Η μελέτη θα πρέπει να αξιολογήσει τις οικονομικές, κοινωνικές και περιβαλλοντικές επιπτώσεις του προτεινόμενου ορισμού της ψύξης από ανανεώσιμες πηγές και των μεθοδολογιών για τον υπολογισμό των ποσοτήτων ανανεώσιμης ενέργειας και των μετοχών από την ψύξη. Στο πλαίσιο αυτό, θα πρέπει ειδικότερα να αναλύσει τον αντίκτυπο που θα έχει στη γραμμή αναφοράς των μεριδίων των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας το 2020. Η αναμενόμενη συμβολή της ΕΕ όσον αφορά το στόχο για ανανεώσιμη ενέργεια του 2030 και η συμβολή στα εθνικά μερίδια της ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές βάσει του νέου κανονισμού της ΕΕ για τη διακυβέρνηση και της αναθεωρημένης οδηγίας για τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας.
Υπηρεσίες
Ανοικτή διαδικασία
Έχει κλείσει
Επιλεγμένο
Δημόσια σύμβαση
Η πιο οικονομική
Όροι συμμετοχής
Κριτήρια επιλογής όπως ορίζονται στα έγγραφα της σύμβασης
Κριτήρια επιλογής όπως ορίζονται στα έγγραφα της σύμβασης
Κριτήρια επιλογής όπως ορίζονται στα έγγραφα της σύμβασης
Κριτήρια επιλογής όπως ορίζονται στα έγγραφα της σύμβασης
Σημεία αναφοράς
15/12/2018 00:00
11/02/2019 16:00
12/02/2019 10:00
Παρτίδες Η πρόσκληση υποβολής προσφορών δεν έχει παρτίδες.
Προκηρύξεις
Αναφορά Είδος προκήρυξης Ημερομηνία δημοσίευσης
2019/S 026-056975
Διορθωτικό
06/02/2019 00:00
2018/S 242-552117
Προκήρυξη διαγωνισμού
15/12/2018 00:00