Λεπτομέρειες πρόσκλησης υποβολής προσφορών

Τίτλος:
Τεχνική βοήθεια για την αξιολόγηση της αποτελεσματικότητας της εφαρμογής του ορι...
Αναθέτουσα αρχή:
European Commission, DG Energy (ENER)
Ημερομηνία δημοσίευσης στο TED:
30/11/2018
Προθεσμία παραλαβής προσφορών:
16/01/2019
Κατάσταση:
Έχει κλείσει
Πληροφορίες
ENER/C3/2018-447/08
Τεχνική βοήθεια για την αξιολόγηση της αποτελεσματικότητας της εφαρμογής του ορισμού των μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων για...
Η παρούσα σύμβαση αποσκοπεί στην παροχή τεχνικής βοήθειας στην Επιτροπή για την αξιολόγηση της εφαρμογής του ορισμού της ΕΕ για τις μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις, για τους σκοπούς του άρθρου 8 παράγραφος 4 της οδηγίας για την Ενεργειακή Απόδοση. Ο ορισμός της ΕΕ για τις ΜΜΕ (μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις) χρησιμοποιείται για τον προσδιορισμό μεγάλων επιχειρήσεων (μη ΜΜΕ) που υπόκεινται σε υποχρεωτικούς ενεργειακούς ελέγχους, ωστόσο, η εφαρμογή τους αντιμετώπισε ορισμένες δυσκολίες σε εθνικό επίπεδο. Η σύμβαση θα πρέπει, επίσης, να εκτιμήσει τη σκοπιμότητα και τις συνέπειες πιθανών διαφορετικών ορισμών που θα χρησιμοποιηθούν για τους σκοπούς του άρθρου 8 παράγραφος 4.
Υπηρεσίες
Ανοικτή διαδικασία
Έχει κλείσει
Επιλεγμένο
Δημόσια σύμβαση
Η πιο οικονομική
Όροι συμμετοχής
Κριτήρια επιλογής όπως ορίζονται στα έγγραφα της σύμβασης
Κριτήρια επιλογής όπως ορίζονται στα έγγραφα της σύμβασης
Κριτήρια επιλογής όπως ορίζονται στα έγγραφα της σύμβασης
Κριτήρια επιλογής όπως ορίζονται στα έγγραφα της σύμβασης
Σημεία αναφοράς
30/11/2018 00:00
16/01/2019 17:00
17/01/2019 11:00
Παρτίδες Η πρόσκληση υποβολής προσφορών δεν έχει παρτίδες.
Προκηρύξεις
Αναφορά Είδος προκήρυξης Ημερομηνία δημοσίευσης
2018/S 231-526868
Προκήρυξη διαγωνισμού
30/11/2018 00:00