Λεπτομέρειες πρόσκλησης υποβολής προσφορών

Τίτλος:
Προμήθεια πορσελάνινων ειδών για την Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Εξωτερικής Δράσης (ΕΥΕΔ)
Αναθέτουσα αρχή:
European External Action Service (EEAS)
Ημερομηνία δημοσίευσης στο TED:
28/08/2019
Προθεσμία παραλαβής προσφορών:
30/10/2019
Κατάσταση:
Έχει κλείσει
Πληροφορίες
EEAS/2019/OP/0005
Προμήθεια πορσελάνινων ειδών για την Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Εξωτερικής Δράσης (ΕΥΕΔ)
Σύμβαση-πλαίσιο για την προμήθεια πορσελάνινων ειδών, βάσει των υπηρεσιών παροχής σερβίτσιων, στις κατοικίες των Αντιπροσωπειών της ΕΕ.
Προμήθειες
Ανοικτή διαδικασία
Έχει κλείσει
Επιλεγμένο
Συμφωνία πλαίσιο
http://eeas.europa.eu/business-tenders/index_en.htm
Η βέλτιστη σχέση ποιότητας/τιμής
39221000
BE100
Όροι συμμετοχής
Ανατρέξτε στα έγγραφα διαγωνισμού που διατίθενται στη διεύθυνση που αναφέρεται στο τμήμα I.3).
Κριτήρια επιλογής όπως ορίζονται στα έγγραφα της σύμβασης
Κριτήρια επιλογής όπως ορίζονται στα έγγραφα της σύμβασης
Κριτήρια επιλογής όπως ορίζονται στα έγγραφα της σύμβασης
Κριτήρια επιλογής όπως ορίζονται στα έγγραφα της σύμβασης
Σημεία αναφοράς
28/08/2019 00:00
30/10/2019 16:00
31/10/2019 10:00
Παρτίδες Η πρόσκληση υποβολής προσφορών δεν έχει παρτίδες.
Προκηρύξεις
Αναφορά Είδος προκήρυξης Ημερομηνία δημοσίευσης
2019/S 165-403971
Προκήρυξη διαγωνισμού
28/08/2019 00:00