Λεπτομέρειες πρόσκλησης υποβολής προσφορών

Τίτλος:
Παροχή υπηρεσιών προσωρινής απασχόλησης για την EASO στην Ελλάδα
Αναθέτουσα αρχή:
European Asylum Support Office (EASO)
Ημερομηνία δημοσίευσης στο TED:
11/02/2019
Προθεσμία παραλαβής προσφορών:
15/03/2019
Κατάσταση:
Έχει κλείσει
Πληροφορίες
EASO/2018/696
Παροχή υπηρεσιών προσωρινής απασχόλησης για την EASO στην Ελλάδα
Η EASO σχεδιάζει να συνάψει μια ενιαία σύμβαση-πλαίσιο για την παροχή υπηρεσιών επικοινωνίας μέσω Διαδικτύου και συναφών συσκευών σε όλες τις τοποθεσίες της EASO στην Ελλάδα, όπως περιγράφεται στα έγγραφα του διαγωνισμού.
Υπηρεσίες
Ανοικτή διαδικασία
Έχει κλείσει
Επιλεγμένο
Συμφωνία πλαίσιο
Η πιο οικονομική
Όροι συμμετοχής
Βλέπε διαδικτυακή διεύθυνση που παρέχεται στο τμήμα I.3).
Κριτήρια επιλογής όπως ορίζονται στα έγγραφα της σύμβασης
Κριτήρια επιλογής όπως ορίζονται στα έγγραφα της σύμβασης
Κριτήρια επιλογής όπως ορίζονται στα έγγραφα της σύμβασης
Κριτήρια επιλογής όπως ορίζονται στα έγγραφα της σύμβασης
Σημεία αναφοράς
11/02/2019 00:00
Άνευ αντικειμένου
Άνευ αντικειμένου
15/03/2019 15:00
18/03/2019 11:00
Παρτίδες Η πρόσκληση υποβολής προσφορών δεν έχει παρτίδες.
Προκηρύξεις
Αναφορά Notice type Ημερομηνία δημοσίευσης
2019/S 043-096773 Διορθωτικό 01/03/2019 00:00
2019/S 029-063847 Προκήρυξη διαγωνισμού 11/02/2019 00:00