Λεπτομέρειες πρόσκλησης υποβολής προσφορών

Τίτλος:
Επιστημονική υποστήριξη για την εφαρμογή της οδηγίας για τη νιτρορύπανση (οδηγία...
Αναθέτουσα αρχή:
European Commission, DG for Environment (ENV)
Ημερομηνία δημοσίευσης στο TED:
24/11/2018
Προθεσμία παραλαβής προσφορών:
03/01/2019
Κατάσταση:
Έχει κλείσει
Πληροφορίες
ENV.D.1/SER/2018/0035
Επιστημονική υποστήριξη για την εφαρμογή της οδηγίας για τη νιτρορύπανση (οδηγία 91/676 / ΕΟΚ)
Στόχος της εν λόγω σύμβασης παροχής υπηρεσιών είναι η υποστήριξη της ΓΔ Περιβάλλοντος όσον αφορά στις τεχνικές, επιστημονικές και κοινωνικοοικονομικές πτυχές της χρήσης και διαχείρισης θρεπτικών στοιχείων στον γεωργικό τομέα, καθώς και η βοήθεια προς την Επιτροπή σχετικά με την υποχρέωσή της ως προς την εφαρμογή της οδηγίας για τη νιτρορύπανση. Η σύμβαση περιλαμβάνει τα εξής:— την παροχή ad hoc επιστημονικών, κοινωνικοοικονομικών και τεχνικών συμβουλών σε ad hoc βάση σχετικά με ζητήματα που συνδέονται άμεσα ή έμμεσα με την οδηγία για τη νιτρορύπανση,— την εκπόνηση εκθέσεων αναφορικά με επιστημονικά, τεχνικά και κοινωνικοοικονομικά ζητήματα που σχετίζονται με τη χρήση και διαχείριση θρεπτικών στοιχείων και με την οδηγία για τη νιτρορύπανση,— την εκτίμηση των εκθέσεων που υποβάλλονται στην Επιτροπή στο πλαίσιο παρεκκλίσεων που χορηγούνται σύμφωνα με το παράρτημα III.2 β) της Οδηγίας.
Υπηρεσίες
Ανοικτή διαδικασία
Έχει κλείσει
Επιλεγμένο
Η πιο οικονομική
Σημεία αναφοράς
24/11/2018 00:00
03/01/2019 16:00
17/01/2019 10:30
Παρτίδες Η πρόσκληση υποβολής προσφορών δεν έχει παρτίδες.
Προκηρύξεις
Αναφορά Είδος προκήρυξης Ημερομηνία δημοσίευσης
2018/S 227-518555
Προκήρυξη διαγωνισμού
24/11/2018 00:00