Λεπτομέρειες πρόσκλησης υποβολής προσφορών

Τίτλος:
Προμήθεια γαντιών για χρήση σε κιβώτια χειροκτίων
Αναθέτουσα αρχή:
European Commission, Joint Research Centre - Karlsruhe (JRC-KRU)
Ημερομηνία δημοσίευσης στο TED:
01/12/2018
Προθεσμία παραλαβής προσφορών:
25/01/2019
Κατάσταση:
Ακυρώθηκε μετά τη δημοσίευση
Πληροφορίες
JRC/KRU/2018/G.1/0141/OC
Προμήθεια γαντιών για χρήση σε κιβώτια χειροκτίων
Προμήθεια γαντιών για χρήση σε κιβώτια χειροκτίων
Προμήθειες
Ανοικτή διαδικασία
Ακυρώθηκε μετά τη δημοσίευση
Επιλεγμένο
Συμφωνία πλαίσιο
https://web.jrc.ec.europa.eu/callsfortender/
Η πιο οικονομική
Όροι συμμετοχής
Βλέπε διαδικτυακή διεύθυνση όπως αναφέρεται στο σημείο I.3).
Κριτήρια επιλογής όπως ορίζονται στα έγγραφα της σύμβασης
Κριτήρια επιλογής όπως ορίζονται στα έγγραφα της σύμβασης
Κριτήρια επιλογής όπως ορίζονται στα έγγραφα της σύμβασης
Κριτήρια επιλογής όπως ορίζονται στα έγγραφα της σύμβασης
Σημεία αναφοράς
01/12/2018
Άνευ αντικειμένου
Άνευ αντικειμένου
25/01/2019 16:00
28/01/2019 10:30
Παρτίδες Η πρόσκληση υποβολής προσφορών δεν έχει παρτίδες.
Προκηρύξεις
Αναφορά Notice type Ημερομηνία δημοσίευσης
2018/S 239-545178 Διορθωτικό 12/12/2018
2018/S 238-542776 Διορθωτικό 11/12/2018
2018/S 232-529228 Προκήρυξη διαγωνισμού 01/12/2018